8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

SÅ ARBETAR VI PÅ CYPOINT

Cypoint logo

Genom att arbeta för anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt vill vi skapa förändring både både inom vår organisation och för omvärlden. Vårt motto är "Employee first - Customer first" och vi tror att sättet vi tar hand om våra anställda får ringar på vattnet i allt vi gör. Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och anständiga arbetsvillkor för alla som jobbar hos oss vill vi bidra till en hållbar och inkluderande ekonomisk tillväxt.

AMBITIONER OCH TILLVÄXT

Tillsammans bygger vi långsiktig ekonomisk hållbarhet i våra bolag som gör att vi kan göra mer för omvärlden i takt med att vi växer. Vi har stora ambitioner att växa och skapa fler arbetstillfällen, för juniora som seniora talanger, där mångfald, inkludering och jämställdhet genomsyrar allt vi gör. För att allas behov och perspektiv ska finnas representeras i samhället är det viktigt att alla ges möjlighet att medverka i utvecklingen av vår framtida teknik. Vårt arbete med inkludering är en kontinuerlig resa som kommer att utvecklas tillsammans med våra anställda istället för att vara statisk, just för att så många perspektiv som möjligt ska få ta plats.

Genom att ständigt utvecklas vill vi skapa förutsättningar för våra medarbetare att utmana och utmanas, lära och lära ut, utvecklas och förnyas. I detta samspel är det viktigt att alla ges utrymme att växa som personer och som medarbetare. Vi värdesätter också lagarbetet och framhåller potentialen i en samlad kraft av medarbetare som arbetar tillsammans sp att vi kan göra så stor skillnad som möjligt. Genom vårt starka medarbetarfokus och mottot "Employee First - Customer First" tar vi hand om våra anställda och kan även göra mer för våra kunder.

Cypoint logo

ANSVAR SOM ARBETSGIVARE

Som arbetsgivare har vi ett ansvar att implementera våra uppsatta policys och att vi förhåller oss till avtal och lagar. Med hjälp av olika interna policies kring bland annat resor, lön och leverantörer vill vi bidra till hållbarhet inifrån och ut. Precis som andra delar av vårt hållbarhetsarbete är detta ett kontinuerligt arbete som kan utvecklas och uppdateras över tid. Cypoints integritetspolicy är även under framtagning för att tydliggöra hur vi arbetar med och sparar personuppgifter.

För oss är det viktigt både hur vi behandlar våra anställda och hur vi väljer ut våra underleverantörer. Vi väljer våra partnerskap med omsorg och genom vår leverantörspolicy ställer vi krav på våra leverantörer för att se till att de stämmer överens med våra värderingar. De leverantörer vi väljer förväntas arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor ur perspektivet miljö och klimatpåverkan samt öppet kommunicera hur de arbetar med hållbarhetsfrågor som exempelvis strategi, policys, organisation, konkreta insatser och redovisning. På så sätt kan vi skapa ringar på vattnet i olika delar av vår verksamhet.

De olika delarna i vårt hållbarhetsarbete går hand i hand och vårt mål är att skapa synergier mellan olika områden. Läs mer om hur vi arbetar med god hälsa och välbefinnande om jämställdhet, minskad ojämlikhet samt hur vi stöttar en hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

Cypoint logo

LAGARBETE

Vi värdesätter lagarbetet och framhåller potentialen i en samlad kraft av medarbetare som arbetar tillsammans - det är så vi kan göra skillnad.

STÄNDIG UTVECKLING

Cypoint ska växa och utvecklas, dynamiskt och successivt och skapa goda förutsättningar för våra medarbetare att utmana och utmanas, lära och lära ut, utvecklas och förnyas. 

LIKABEHANDLING

Alla medarbetare på Cypoint har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Att bli sedda, uppskattade och respekterade för den de är.

Cypoint logo

Kvinna presenterar på evenemang

HOUSE BE SUMMIT I UMEÅ

Den 4e oktober var Cypoint Infinity på plats på House Be Summit i Umeå för att prata om hur vi vill vara en attraktiv arbetsgivare på en attraktiv plats. Tillsammans med House Be, Almi, Nordea, Handelskammaren och Westerlinds delade vi olika perspektiv på vad vi kan göra för att främja inkludering och hållbarhet.

Händer gör high-five

BE PART OF THE TRIBE, BE PART OF THE JOURNEY

Cypoint logo