9: Hållbar industri, innovationer & infrastruktur.

SÅ ARBETAR VI PÅ CYPOINT

Cypoint logo

Genom bland annat de tjänster som vi erbjuder är vårt mål att stötta en hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Vi är specialister som växer i en nätverks- och delningsekonomi via vårt digitala hub-koncept. Med våra olika inriktningar bidrar vi på olika sätt till digitalisering, teknik och innovation och verkar för för hållbara lösningar.

VÅRT UPPDRAG

Innovation och teknologiska framsteg är nyckeln till att finna lösningar för en hållbar utveckling och bidrar dessutom till att skapa arbetstillfällen. Som ett företag inom digitalisering och IT har vi ett ansvar för att den digitala tillväxten sker på ett så hållbart sätt som möjligt. 

Vårt uppdrag att hjälpa kunderna i den digitala transformationen och skapa ett riktigt värde. Därför är våra lösningar och vårt genomförande framtaget för att bidra till förenklade, intäktsgenererande och kostnadssänkande affärsprocesser. Vi lägger ribban högt och strävar efter att skapa något unikt och genom vår kreativitet och genomförandeförmåga leverera något annorlunda eller extra.

Vi bidrar gärna med kunskapshöjande innehåll inom de områden som vi verkar. Ta gärna del av materialet i vår inspirationshubb och via inlägg i våra sociala kanaler.

VÅRA ERBJUDANDEN

Med våra olika inriktningar bidrar vi på olika sätt till digitalisering, teknik och innovation och verkar för för hållbara lösningar inom våra expertisområden.

Det är människorna på Cypoint som tillsammans gör skillnad. Läs mer om hur vi arbetar med god hälsa och välbefinnande, om anständiga arbetsvillkor, jämställdhet och minskad ojämlikhet.

Cypoint logo

KREATIVITET

Teknik och innovation är nyckeln till att uppnå de Globala målen. Cypoint uppmuntrar kreativt nytänkande hos sina anställda och att ta sig ann aktiva roller.

INITIATIV

Vi har deltagit i Breakit Impact Challenge, ett initiativ som arbetar för ett mer klimatsmart och hållbart näringsliv. Vi tog oss igenom fem steg, fem klimatutmaningar under 30 dagar.

KUNSKAPSDELNING

En eftermiddag var tredje vecka samlar Cypoint branschkollegor som får ta del av varandras kunskap inom olika områden för att främja samarbete.

Cypoint logo

Ett moln på himlen

MOLNTEKNOLOGIER OCH HÅLLBARHET

Nyttjar du fler resurser än du faktiskt behöver? Att lagra filer lokalt kan bli väldigt resurskrävande. Genom att flytta era filer till molnet och använda er av tjänster som förbrukar energi på ett smart sätt så kan ni spara betydande mängder resurser över tid. Här går vi igenom molnteknologier ur ett hållbarhetsperspektiv och dess fördelar både för er verksamhet och omvärlden.

Naturbild över en grönskande bergskam

GREEN DEVELOPMENT

I dagens digitala era, där teknologi har blivit en integrerad del av våra liv, är det dags att börja fundera över hur vi kan göra vår kodning mer hållbar. Konceptet "green development " handlar om att utveckla och använda programvara på ett sätt som minimerar dess miljöpåverkan och främjar en mer hållbar framtid.

En kvinna och en man som sitter bredvid varandra. Text i bild: Cypoint Webbinarium - Det viktigaste om digital product passport, Med Madeleine Engholm, Cypoint och Johan Boström, inriver.

SE INSPELAT WEBBINARIUM

Digital Product Passport (DPP) ska göra det möjligt för privatpersoner och organisationer att bedöma om en produkt är hållbar eller inte.

Cypoint logo