DevOps.

FÖR EN SMIDIGARE OCH MER EFFEKTIV UTVECKLINGSPROCESS

Cypoint logo

DevOps är en strategi som kombinerar två huvuddelar av teknikteam - de som skapar program (utveckling) och de som ser till att det fungerar korrekt (drift). Istället för att arbeta separat strävar dessa två grupper efter att samarbeta närmare, vilket gör det lättare att leverera program snabbt och effektivt. DevOps fokuserar också på att använda automatiska verktyg för att göra denna process smidigare och för att säkerställa hög kvalitet på programvaran. 

VARFÖR ANVÄNDA SIG AV DEVOPS?

Snabbare mjukvaruleverans

DevOps främjar automatisering och standardisering av processer, vilket gör att ni kan leverera mjukvara snabbare och mer regelbundet. Genom att minska den manuella hanteringen av uppgifter och använda automatiserade tester och implementeringar, kan ni snabbt distribuera uppdateringar och nya funktioner till era kunder. 

Ökad pålitlighet

Genom att tillämpa DevOps-principer kan ni förbättra stabiliteten och tillgängligheten hos era system. Genom att automatisera övervakning, loggning och felhantering kan ni upptäcka och åtgärda problem snabbare. Ni kan också använda skalbarhets- och redundanslösningar för att säkerställa att er webbsida förblir tillgänglig även vid hög belastning eller vid eventuella fel. 

Förbättrad samarbete och kommunikation

DevOps främjar samarbete och kommunikation mellan utvecklare och driftspersonal. Genom att integrera dessa team kan ni snabbare lösa problem, minska missförstånd och effektivisera arbetet. Detta resulterar i en ökad produktivitet och bättre samordning inom organisationen. 

Ökad flexibilitet och innovation

DevOps främjar en kultur av kontinuerlig förbättring och innovation. Genom att använda verktyg och tekniker för automatisering kan ni snabbt experimentera, testa och införa nya idéer och funktioner. Detta möjliggör en snabbare anpassning till marknadens behov och ökar er konkurrenskraft. 

EXPERTKONSULTING

Vi är stolta över att erbjuda expertkonsulter som är specialiserade inom DevOps-metodologin. Våra konsulter har omfattande erfarenhet och djup kunskap inom området. De kan hjälpa er organisation att implementera DevOps-processer, välja lämpliga verktyg och tekniker, och guida er genom förändringsprocessen. Med deras hjälp kan ni optimera er mjukvaruleverans och maximera era affärsresultat. 

Cypoint logo

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan gynna er verksamhet. Vårt dedikerade team av konsulter och tekniska experter står redo att ta er IT till nästa nivå. Tillsammans kan vi forma er framtid och skapa en IT-infrastruktur som är anpassad för era behov och förändras med er verksamhet.  

MONIKA GIDLUND

VD, Cypoint Infinity AB

monika.gidlund@cypoint.se

+46 702 900 643

Cypoint logo

Tatuerade händer på ett svart tangentbord

VAD ÄR DEVOPS?

DevOps är en metodologi inom mjukvaruutveckling som främjar samarbete, kommunikation och integration mellan utvecklings- och driftsteam. Begreppet DevOps är en sammanslagning av orden development (utveckling) och operations (drift) och syftar till att bryta ner de traditionella silona mellan dessa två områden.

Cypoint logo