Vad är DevOps?

SNABBARE MJUKVARULEVERANS OCH ÖKAD PÅLITLIGHET

Cypoint logo

DevOps är en metodologi inom mjukvaruutveckling som främjar samarbete, kommunikation och integration mellan utvecklings- och driftsteam. Begreppet DevOps är en sammanslagning av orden development (utveckling) och operations (drift) och syftar till att bryta ner de traditionella silona mellan dessa två områden. 

FÖRDELAR MED DEVOPS

Syftet med DevOps är att förbättra prestanda, kvalitet och tillförlitlighet i mjukvaruutvecklingsprocessen genom att möjliggöra mer agil utveckling och snabbare driftsättning av programvara. Istället för att arbeta som separata enheter strävar DevOps efter att skapa en kultur av samarbete och delat ansvar för utveckling, testning, drift och underhåll av mjukvara. 

En av grundstenarna i DevOps är automatisk mjukvaruleverans. Detta innebär att kodändringar kan byggas, testas och distribueras automatiskt och regelbundet. Genom att automatisera och standardisera dessa processer minimeras risken för fel och människofaktorn reduceras. 

SÅ FUNGERAR DEVOPS

En annan viktig princip inom DevOps är kontinuerlig integration och kontinuerlig leverans (CI/CD). Med kontinuerlig integration kombineras kodändringar regelbundet, vilket hjälper till att upptäcka och lösa konflikter tidigt. Kontinuerlig leverans innebär att kodändringar levereras till produktion i små, ständiga uppdateringar istället för stora releaser. Detta gör det möjligt att snabbt få ut förändringar och förbättringar till användarna och snabbt svara på feedback. 

För att uppnå dessa mål använder DevOps verktyg som automatiserar processer och underlättar samarbete och kommunikation. Exempel på sådana verktyg är konfigurationshanteringssystem, versionshanteringssystem, kontinuerliga integrationstjänster och molnbaserade infrastrukturtjänster. 

SÅ LYCKAS NI MED DEVOPS FÖR JUST ER VERKSAMHET

DevOps är inte bara en teknisk metodik utan också en kulturell förändring. För att en organisation ska lyckas med DevOps måste det finnas en öppenhet för förändring, en kultur av samarbete och kontinuerlig förbättring samt en vilja att bryta ner befintliga silos och etablera tvärfunktionella team. 

I slutändan handlar DevOps om att snabba upp takten i mjukvaruutveckling och driftsättning samtidigt som kvaliteten och tillförlitligheten förbättras. Genom att omfamna DevOps kan organisationer skapa en smidigare och mer effektiv utvecklingsprocess som ger dem konkurrensfördelar i dagens snabbrörliga och digitala värld. 

VILL NI KOMMA IGÅNG MED DEVOPS?

Vi hjälper er. Kontakta oss på Cypoint Infinity idag för att diskutera hur vi kan gynna er verksamhet. Vårt dedikerade team av konsulter och tekniska experter står redo att ta er IT till nästa nivå. Tillsammans kan vi forma er framtid och skapa en IT-infrastruktur som är anpassad för era behov och förändras med er verksamhet. 

Cypoint logo