Integritetspolicy

VI VÄRNAR OM DIN INTEGRITET

Cypoint logo

Vi på Cypoint värnar om din integritet och vill att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter.

Dina personuppgifter samlas initialt in och behandlas av oss och vi säljer inte dina personuppgifter. Det innebär att dina personuppgifter kommer att hanteras av våra anställda, men endast personal som behöver sådan åtkomst för att utföra sitt arbete. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra bolag inom vår koncern, på ett sätt som är förenligt med den information som följer av denna Policy och i sådan utsträckning som är nödvändig.

För att bedriva vår verksamhet behöver vi arbeta med leverantörer och samarbetspartners som därför kan komma att behandla dina personuppgifter. Vi är ansvariga för all delning av dina personuppgifter till sådana leverantörer eller samarbetspartners och för att se till att dina personuppgifter är säkra.

Vi kommer att spara dina personuppgifter så länge vi behöver dem för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in och för att följa lagar och fullgöra rättsliga förpliktelser. Detta kan innebära att vissa uppgifter sparas längre än andra.

Om du interagerar med oss i digitala kanaler behandlar vi dina personuppgifter för att kommunicera med dig. Den sociala medieplattformen som du använder kommer att behandla personuppgifter om dig som användare.

Om du besöker vår webbplats behandlar vi anonymiserade personuppgifter, om du samtycker, för att analysera hur webbplatsen används. Vi samlar vi in dessa uppgifter med hjälp av cookies.

Om du företräder en kund, leverantör eller samarbetspartner kommer dina personuppgifter att behandlas för att ingå avtal med ditt företag administrera vår relation.

Om du representerar en potentiell kund, leverantör eller partner kan vi samla in dina personuppgifter från internet eller en tredjepartstjänst.

I rekryteringssammanhang lagras personuppgifter och tillhörande information som anses lämplig i syfte att skapa en effektiv rekryteringsprocess. Läs mer om vår behandling av personuppgifter i samband med rekrytering via tjänsten Teamtailor.

Om du deltar i något av våra evenemang, kurser eller webbinarium behandlar vi dina personuppgifter för att du ska kunna delta i dessa samt att vi kommunicerar med dig som representant för vår nuvarande eller potentiella kund, leverantör eller partner före och under evenemanget, kursen eller webbinariumet. Vi kan skicka förfrågningar om att delta i utvärderingar efter evenemanget och administrera de svar du lämnar i utvärderingen och sammanställa statistik över resultaten av våra utvärderingar.

Om vi behandlar känsliga personuppgifter såsom uppgifter om dina allergier kommer vi att inhämta ditt samtycke. Vissa evenemang, kurser eller webbinarium arrangeras av oss i samarbete med en samarbetspartner som också kommer att behandla dina personuppgifter. Du kommer att få information om vem den partnern är.

Vi kan komma att publicera ditt foto på vårt intranät, vår hemsida eller på våra sociala mediesidor för att kunna marknadsföra oss eller våra evenemang, kurser eller webbinarium. Dina personuppgifter kommer endast att behandlas för detta ändamål efter att du har fått information om vår publicering av bilder och om du inte har invänt mot vår behandling. Bilder eller videor av dig som har publicerats på våra sociala mediesidor kommer att publiceras tills du ber oss att ta bort dem.

Fotografen som tar din bild eller filmar en video kommer att få tillgång till dina personuppgifter och kommer att behandla dina personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner.

En deltagarlista som du ingår i kommer att sparas för att vi ska kunna följa upp ditt deltagande i evenemanget, kursen eller webbinariet och bjuda in dig till liknande.

Om du motsätter dig att ta emot marknadsföring från oss håller vi reda på detta i vår "avregistreringslista" för att undvika att skicka dig ytterligare marknadsföringsmaterial.

Tredjepartsplattformar så som Google och LinkedIn kan överföra dina personuppgifter till USA eftersom de finns där.

Du har olika rättigheter som du har rätt att använda. En av rättigheterna du har är att bli informerad om vår behandling av dina personuppgifter, det vill säga du har rätt att ta del av denna Policy.

Du har även rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten d v s Integritetsskyddsmyndigheten.

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföring.

Cypoint är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Om du har några frågor eller om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen, kontakta oss gärna via vår e-post info@cypoint.se

Denna integritetspolicy antogs av Cypoint den 2023-11-15

Cypoint logo