Manifest.

VÅRT SYFTE SOM FÖRETAG

Cypoint logo

Cypoint skall vara ett företag som gör skillnad för våra medarbetare och för våra kunder - på riktigt. På denna princip vilar vår existens och vår anledning att finnas.

Ibland kan sådana utsagor lätt uppfattas som cliché eller till och med innehållslösa. Därför sätter vi extra värde på att verkligen leva som vi lär. Vi lägger ribban högt och sträver efter att skapa något unikt och genom vår kreativitet och genomförandeförmåga leverera något annorlunda eller extra.

Vi ska växa och utvecklas, dynamiskt och successivt och skapa förutsättningar för våra medarbetare att utmana och utmanas, lära och lära ut, utvecklas och förnyas. I detta samspel är det viktigt att alla ges utrymme att växa som personer och som medarbetare. Vi värdesätter också lagarbetet och framhåller potentialen i en samlad kraft av medarbetare som arbetar tillsammans - det är så vi kan göra skillnad.

Cypoint skall vara företaget som medarbetarna bry sig om. Känslan att tillhöra något som är på riktigt skapar engagemang och viljan att prestera.

Bara som en enad kraft med en delad vision, kan vi hjälpa våra kunder att göra detsamma. När vi lyckas, lyckas våra kunder.

För Cypoint är världen utanför viktig för oss. Därför kommer vi att engagera oss i samhällsansvar och hjälpa till där vi kan. Vi tror på ett delat ansvar att skapa en bättre värld för oss själva och för kommande generationer. Med vårt bidrag hoppas vi på att kunna påverka för det bättre, dels i vårt eget arbete och dels genom våra kunders arbete.

Vår övergripande vision är inget vi uppnår i en handvändning. Men med denna utgångspunkt som vår ledstjärna kan vi påbörja vår resa - och vi kommer göra allt i vår makt för att göra den mödan värd!

VÅR MISSION SOM FÖRETAG

Vårt uppdrag är att hjälpa kunderna i den digitala transformationen och skapa riktigt värde. Våra lösningar och vår genomförandeförmåga bidrar till förenklade, intäktsgenererande och kostnadssänkande affärsprocesser. Vi skall också ta vårt ansvar och bidra till en hållbar och bättre värld omkring oss och hjälpa till där vi kan.

Cypoint logo