Värdegrund.

TILLIT BYGGER STARKA RELATIONER SOM BYGGER STARKA FÖRETAG.

Cypoint logo

Vi tror att en relation baserad på ömsesidig tillit är en av de finaste komplimangerna. Det är med denna etiska riktlinje vi bygger och underhåller goda relationer både med varandra inom organisationen och med våra kunder.

VI BYGGER

Cypoint logo

ETT FÖRETAG MED TILLIT SOM GRUND.

Det är bara genom riktig tillit goda relationer kan upprättas - med varandra och med våra kunder. Det är också så vi kan möjliggöra för den trygghet en individ behöver för att kunna växa. Vi litar på varandra och våra potentialer och kan genom dessa kvaliteter skapa trygga och ärliga relationer med våra kunder - och kunder som litar på oss, kommer också med stor säkerhet att vilja arbeta med oss igen.

ETT FLEXIBELT OCH PRAGMATISKT FÖRETAG.

Världen förändras snabbt och endast företag som är villiga att förändras själva kan se sig relevanta på morgondagens marknad. Cypoint ska andas framåtanda och uppmuntra kreativt nytänkande. Vi drar också lärdom av den visdom och de sanningar som berett vägen för framgångsrikt företagande, inte minst inom IT. Vi vill därför skapa en harmonisk balans där gammalt och nytt möts för att skapa de bästa förutsättningarna för en framgångsrik organisation.

ETT FÖRETAG SOM SKA GÖRA SKILLNAD VARJE DAG.

Både för oss som individer, men likaväl för företaget i stort och inte minst för våra kunder. Vi uppmuntra därför våra medarbetare att ta sig ann aktiva roller på Cypoint - att vara en doer och få saker gjorda. Det är så vi kan flytta fram våra egna, företagets och våra kunders positioner. Vi bygger ett företag som ska göra skillnad varje dag.

Cypoint logo