Värdegrund.

TILLIT BYGGER STARKA RELATIONER SOM BYGGER STARKA FÖRETAG.

Cypoint logo

Vi tror att relationer baserade på ömsesidig tillit är en av de finaste komplimangerna. Därför bygger och underhåller vi goda relationer både med varandra inom organisationen och med våra kunder.

TILLSAMMANS SKAPAR VI...

Cypoint logo

ETT FÖRETAG MED TILLIT SOM GRUND.

Det är bara genom ömsesidig tillit och respekt som goda relationer kan upprättas – Både med varandra och med våra kunder. På så sätt kan vi även skapa tryggheten individer behöver för att kunna växa. Vi litar på varandra, våra kompetenser och förmågor och kan på så sätt skapa trygga och ärliga relationer både internt och med våra kunder. Vilket leder till att kunder litar på oss och med stor säkerhet kommer att vilja arbeta med oss igen.

ETT FLEXIBELT OCH PRAGMATISKT FÖRETAG.

Världen förändras snabbt och det är bara företag som är villiga att förändras som kommer att vara relevanta på morgondagens marknad. Därför vill vi att vårt arbete på Cypoint ska andas framåtanda och uppmuntra till kreativt nytänkande. Vi tror på att både dra nytta av erfarenheter och kunskap som berett vägen för framgångsrikt företagande, inte minst inom IT, och skapa en harmonisk balans där gammalt och nytt möts. På så sätt skapar vi de bästa förutsättningarna för en framgångsrik organisation.

ETT FÖRETAG SOM SKA GÖRA SKILLNAD VARJE DAG.

Vårt mål är att göra skillnad varje dag. För våra kunder, för oss som individer och för världen i stort. Därför uppmuntrar vi våra medarbetare att ta sig an aktiva roller på Cypoint, att vara delaktiga i vår och våra kunders resa och driva saker framåt. Att göra skillnad genom sitt vardagliga arbete, både i det lilla och det stora. Det är så vi kan flytta fram våra egna, företagets och våra kunders positioner vilket gör att vi kan skapa hållbar förändring. Tillsammans.

Cypoint logo