Skip to content

En hub för digital evolution.

Vad vi gör.

Cypoint är en hub av experter och talanger inom IT och hjälper dig i din digitala transformationsresa. I en ständigt föränderlig värld där en mängd olika applikationer, teknologier och innovationer står till buds, kan det ibland vara svårt att välja väg. Med vår expertis och erfarenhet kan vi hjälpa dig att hitta - och välja rätt väg framåt.

Karriär.

Våra medarbetare är Cypoint – du är Cypoint. Med detta motto i vårt absoluta fokus, bygger vi ett företag tillsammans för framtiden. Cypoints medarbetare kan och vill växa med uppdraget att skapa en inspirerande och dynamisk arbetsmiljö där vi kan växa och utvecklas.

Manifest.

Vi tror på ett delat ansvar att skapa en bättre värld för oss själva och för kommande generationer. Med vårt bidrag hoppas vi på att kunna påverka för det bättre, dels i vårt eget arbete och dels genom våra kunders arbete.

Kontakt.

logo-cypoint

CYPOINT | Slottsbacken 8 | 111 30 Stockholm | SWEDEN
+46 (0) 733 207 311 | info@cypoint.se | www.cypoint.se