Molnteknologier ur ett hållbarhetsperspektiv

EFFEKTIVISERA ER LAGRING

Cypoint logo

Nyttjar du fler resurser än du faktiskt behöver? Att lagra filer lokalt kan bli väldigt resurskrävande. Om ni själva har hårddiskar, servrar, switchar och kylning som arbetar kontinuerligt drar det resurser även när det inte är nödvändigt. Genom att flytta era filer till molnet och använda er av tjänster som förbrukar energi på ett smart sätt så kan ni spara betydande mängder resurser över tid. Här går vi igenom molnteknologier ur ett hållbarhetsperspektiv och dess fördelar både för er verksamhet och omvärlden.  

FÖRDELAR MED ATT FLYTTA ER LAGRING TILL MOLNET

Det finns många fördelar med att flytta lagring från mark till moln. Både för miljön och för er verksamhet. Genom att dela på kostnader och resurser finns stora möjligheter för vinster både för er verksamhet och miljön. Dels kan molntjänster hjälpa er att minska era kostnader och er administration. Om ni tar hjälp av molntjänster behöver ni som kund inte ta ansvar för att köpa in egen hårdvara eller se över den kontinuerligt.  Istället byts de löpande ut av er leverantör. De hårddiskar som används för molntjänster är dessutom kvalitetsdiskar som kan vara dyra att köpa in vilket innebär en besparing för er verksamhet.  

 Genom att flytta er lagring från mark till moln utnyttjar ni dessutom bara den data ni behöver och i och med det drar ni ner på er resursförbrukning. Det vinner både ni och omvärlden på då ni sparar in på både miljömässiga och ekonomiska resurser. Enligt en studie från analysföretaget 451 research kan europeiska företag minska sin energianvändning med upp till 80 % och sina koldioxidutsläpp med upp till 96 %. Detta genom att flytta applikationer som idag driftas lokalt till publika datacenter, belägna i EU, som drivs av förnybar energi. 

SÄKERHET OCH LAGRING AV DATA

En annan viktig faktor vid molnlagring är var informationen lagras. Oavsett om ni lagrar er data på mark eller i molnet så behöver ni, och den tjänst ni använder, följa GDPR.  Samtidigt som digitalisering erbjuder möjligheter att effektivisera och förbättra er verksamhet, vilar också ett stort ansvar på er när det gäller valet av molntjänster. För att er data ska vara säker är det bra att se över om er leverantör är GDPR-kompatibel. Genom att ha en tydlig strategi för hur känslig data hanteras kan ni spara tid, energi och resurser i längden. Se över vem som äger er data, vem som ansvarar för den, vem som kan komma åt den och var den finns inför ert val av leverantör. Det gör er lagring hållbar och säker både för er och för andra.  

SÅ JOBBAR VI FÖR HÅLLBARA MOLNTJÄNSTER

För oss på Cypoint Infinity är det viktigt att arbeta så hållbart som möjligt. Microsoft Azure och Cloudist som vi arbetar med är båda GDPR-compliant vilket vi ser som en självklarhet för att kunna erbjuda säkra, smidiga och hållbara tjänster till våra kunder Cloudist använder även grön energi för sina molntjänster då de endast drivs av vattenkraft och Microsoft Azure har som mål att använda 100 % förnybar energi senast 2025. Utöver det vi redan gör ser vi kontinuerligt över hur vi kan förbättra våra tjänster och processer för att bli mer resurseffektiva. Vill du veta mer om hur vi jobbar och hur vi kan hjälpa ert företag? Läs mer om våra tjänster här.

Cypoint logo