5: Jämställdhet.

SÅ ARBETAR VI PÅ CYPOINT

Cypoint logo

Jämställdhet är något som vi på Cypoint jobbar för. Vi strävar efter att arbeta proaktivt med inkludering och jämställdhet både på ledande positioner och i organisationen i stort. På så sätt vill vi både skapa en hållbar arbetsmiljö för våra anställda och påverka normer i samhället.

JÄMSTÄLLDHET PÅ ALLA NIVÅER

Att bygga jämställda bolag är någonting som måste ske på alla nivåer. Det räcker inte att sätta upp mål i siffror. Vi måste även arbeta för att skapa en inkluderande arbetsplats, fundera över hur vi utformar våra rekryteringsannonser, erbjuda jämställda löner och tillgodose kompetensförsörjningen i tech-branschen. Det är ett arbete som vi aktivt måste ha med oss hela tiden, inte bara i enskilda aktiviteter.

Therése Jäger, VD Cypoint Incode arbetar för att Cypoint Incode ska bli branschens första jämställda konsultbolag inom systemutveckling. Detta innebär att aktivt söka efter och attrahera kvinnliga utvecklare.

Vi sprider ofta budskap i våra sociala kanaler där vi informerar om och belyser vikten av varför jämställdhet är viktigt inom just tech-branschen.

Läs mer om hur vi arbetar med inkluderingsfrågor.

Cypoint logo

KVINNLIGT LEDARSKAP

Vi har en manlig koncern-VD och tre kvinnliga VDs i våra dotterbolag, vilket gör Cypoint unikt i den annars mansdominerade tech-branchen. Att låta olika perspektiv ta plats på ledningsnivå är en sak vi gör för att lägga grunden för ett hållbart ledarskap.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Cypoint vill bidra till den långsiktiga kompetensförsörjningen i tech-branschen. Vi söker seniora kvinnliga utvecklare för att även ge balans och förebilder på arbetsplatsen där juniora kvinnliga utvecklare ska trivas och inte lämna branschen.

INKLUDERANDE ARBETSMILJÖ

Att skapa en jämställd arbetsplats är något som måste genomsyra hela organisationen. Vi jobbar aktivt med att skapa en inkluderande arbetsmiljö. Ingången Q4 2023 var fördelningen anställda män 63% och kvinnor 37% på Cypoint.

Cypoint logo

Tjejer Kodar logotyp

INTERVJU MED THERÉSE JÄGER FÖR TJEJER KODAR

Tjejer Kodar intervjuar Therése Jäger, som arbetar för att Cypoint Incode ska bli branschens första jämställda konsultbolag inom systemutveckling. (tjejerkodar.se)

NWITA-nominering-2023 emblem

NOMINERING

Therése Jäger är nominerad till NORDIC WOMAN IN TECH AWARRDS 2023. Motivering: "Your outstanding achievements have inspired individuals to nominate you for Women in Tech advocate of the year". (nordicwomenintechawards.com)

Cypoint logo