Be part of the tribe, be part of the journey.

Cypoint logo

Cypoint är ett specialistföretag med spetskompetenta medarbetare. Varje individuell kompetens är en tillgång och tillsammans skapar dessa kompetenser starka och dynamiska team. Vi uppmuntrar därför våra medarbetare att ta sig an olika roller på företaget; dels i sin yrkesmässiga men också som en ambassadör för ett lärorikt och roligt arbetsklimat i vilket människor vill stanna kvar och växa i. För att denna vision ska bli verklighet betonar vi vikten av produktiva team - hjälp, stötta och ge dina kollegor en skjuts när de behövs. Stöt och blöt och dela med dig av dina erfarenheter till dem. Till syvende och sist skall Cypoint vara ett extraordinärt företag med extraordinära medarbetare - och så ska vi ha kul på vägen också. Tillsammans är vi Cypoint och tillsammans skapar vi det företag vi vill ha.