Applikations- och systemutveckling.

MJUKVARA SOM SÄKRAR ERA AFFÄRER NU OCH FRAMÖVER

Cypoint logo

Vi ökar affärsnyttan i ert bolag med säker digitalisering och systemutveckling på en hög nivå. Det ska vara enkelt för användare att göra rätt. Därför är det något våra utvecklare levererar oavsett programmeringsspråk. Vi hjälper er att ta fram tekniska lösningar och driva era utvecklingsprojekt oavsett om ni vill bygga någonting helt nytt eller utveckla befintliga lösningar.

System- och systemutveckling är fundamentet till den ökade digitaliseringstakten i samhället. De ständigt höjda effektivitets- och affärskraven drivs framåt av den tekniska utvecklingen och möjliggör nya arbetssätt, insikter och intäktsströmmar. Det handlar därför inte bara om olika IT-system.

Det handlar om att förstå verksamhetens behov och mål och ta fram lösningar som bäst möter dessa. Vi säkerställer att era system utvecklas på det sätt som passar era verksamhetskrav på bästa sätt. Nu och framöver, genom hela livscykeln.

Vi drivs av att skapa innovativa och stabila lösningar som fungerar, förstås och används. I alla branscher.

Vi bygger säkra systemlösningar och system som stöttar era digitala projekt. Genom att få processer och struktur på plats så ser vi till att era projekt kan hanteras på bästa möjliga sätt både nu och framöver.

Fyra personer sitter på rad vid ett konferensbord med sina datorer framför sig. De lyssnar till en kvinna som står i förgrunden.

RÄTT PERSONER OCH ETT FUNKTIONELLT TEAM ÄR ETT MÅSTE OM DU VILL LYCKAS

Förutom systemutveckling erbjuder vi även tjänster inom systemarkitektur.

Cypoint logo

VILL DU VETA MER?

THERÉSE JÄGER

VD, Cypoint Incode AB

therese.jager@cypoint.se

Cypoint logo