Cypoint logo

The future is made in code.

Cypoint Incode – Digitaliserar er affär & verksamhet

Cypoint logo

SYSTEMUTVECKLING

Systemutveckling är fundamentet till den ökade digitaliseringstakten i samhället. De ständigt höjda effektivitets- och affärskraven drivs framåt av den tekniska utvecklingen och möjliggör nya arbetssätt, insikter och intäktsströmmar. Systemutveckling handlar därför inte om olika IT-system. Det handlar om att förstå verksamhetens behov och mål och ta fram lösningar som bäst möter dessa.Cypoint Incode erbjuder våra kunder expertkonsulting inom följande kompetenser:

  • Front End-specialister

  • Back End-specialister

  • Full Stack-utvecklare

  • Systemarkitekter

Vi säkerställer att era system utvecklas på det sätt som passar era verksamhetskrav på bästa sätt. Nu och framöver, genom hela livscykeln. Vi drivs av att skapa innovativa och stabila lösningar som fungerar, förstås och används. I alla branscher. Våra specialister har kunskaper inom .Net; C#, Visual Basic. Java; Javascript/React, Node.js, Typescript. C++, Python, HTML. och kan stötta er som enskilda konsulter eller i team beroende på hur ert behov ser ut.

Cypoint logo

SYSTEMARKITEKTUR

För att lyckas med er systemarkitektur krävs det en bred och djup förståelse för hur de tekniska förutsättningarna ser ut samt hur datat ska flöda och användas både nu och över tid.

Våra systemarkitekter hjälper er att säkerställa förankringen mellan verksamhet och teknik. De sätter sig in i verksamhetsmålen och strategierna samt analyserar, modellerar och beskriver komplexa strukturer för alla intressenter ur olika perspektiv. Denna roll ska inte underskattas, då en bristande förståelse för den tekniska grundlösningen hos beslutsfattande personer kan resultera i kostsamma konsekvenser av felaktiga beslut. Vi hjälper er att skapa lösningar som balanserar olika intressen och möjliggör slutmålet på bästa sätt med beprövade metoder.

Cypoint logo

APPLIKATIONSUTVECKLING

Vi erbjuder våra kunder skräddarsydda lösningar designade och utvecklade för att ni ska nå era målsättningar. Vare sig det handlar om en enskild applikation eller en helhetslösning hjälper vi er att ta fram de bästa lösningarna baserat på era behov och kravställningar.

När vi levererar ett helhetsåtagande till våra kunder sätter vi ihop ett lämpligt team anpassat efter projektets innehåll och förutsättningar. Första steget är alltid att säkerställa att vi har rätt tillvägagångssätt för att nå slutmålet. Att valda applikationer kommer att stödja era processer på ett sätt som genererar önskat resultat. Därefter tar utvecklingsarbetet över. I detta skede förordar vi ett nära och tätt samarbete med våra kunder med korta iterationer. Detta skapar en samsyn över utvecklingsinriktningen och de resultat som alstras samt skapar en gemensam förmåga att hantera de frågeställningar som dyker upp längs vägen.

Cypoint logo

ARBETSSÄTT

Klassiska vattenfallsprojekt och agila metoder i all ära. De blandas ofta och mycket i varierande utsträckning hos alla företag. Vi förstår att förutsättningarna ser olika ut och vi vill hjälpa er framåt i er tekniska utveckling oavsett. Vi vet också av erfarenhet att det krävs ett nära samarbete med mycket flexibilitet för att driva utvecklingen framåt snabbt och kostnadseffektivt. Krav ändras ständigt under resans gång och nya saker upptäcks.

För att kunna hålla ett högt utvecklingstempo medan kraven ändras och omdefinieras krävs det ett väl sammansvetsat team bestående av både beställande och utvecklande kompetens.

Vattenfallsmetoden är inte optimal ur den aspekten och agil utveckling är att föredra i det dagliga arbetet. Det motsäger inte att det på en högre nivå ofta finns en övergripande road map som liknar det förstnämnda. Det agila arbetet ställer höga krav på transparens och kommunikation i teamet. Utöver våra rent tekniska kompetenser lägger vi därför stor vikt på de kommunikativa aspekterna av samarbetet; Att förväntansbilden ständigt uppdateras och säkerställs i takt med att utvecklingen fortskrider, nya saker upptäcks och förutsättningarna förändras

Cypoint logo

APPLICATION MANAGEMENT

En förutsättning för alla verksamheters dagliga arbete är att IT-systemen fungerar. Tillgängligheten och det löpande underhållet måste säkerställas förebyggande för att minimera risker och oplanerade avbrott. En stabil Application Management ökar effektiviteten på era befintliga system samt minskar era kostnader. Vi hjälper er att supportera, övervaka och uppdatera er IT-miljö så att den hela tiden ligger i linje med era behov. Vi föreslår lämpliga förändringar med senaste tekniken och utgår alltid från vad som är bäst för er. Så kan ni fokusera på arbetet ni ska utföra i IT-miljön i stället.

Cypoint logo

VAD GÖR VI?

Cypoint Incode erbjuder spetskompetens inom backend- och frontend-utveckling. Vårt primära fokus är att driva digitaliseringen med hjälp av agil utveckling med användaren i fokus.

KONTAKTA OSS

THERÉSE JÄGER

VD, Cypoint Incode AB

therese.jager@cypoint.se

+46 737 87 75 69

VÅR VÄRDEGRUND

En tillitsbaserad relation möjliggör för den nödvändiga trygghet en individ behöver och genom denna kan nya potentialer växa fram.

VÅRT MANIFEST

Vi tror på ett delat ansvar att skapa en bättre värld för oss själva och för kommande generationer. Med vårt bidrag hoppas vi på att kunna påverka för det bättre, dels i vårt eget arbete och dels genom våra kunders arbete.

PETER - MED BLICKEN FRAMÅT

När vi nu blickar framåt har jag fem övertygelser som kommer vara framgångsfaktorer för Cypoint. - Peter Lindblom, VD Cypoint

Cypoint logo