Cypoint Incode.

VI DIGITALISERAR ER AFFÄR & VERKSAMHET

Cypoint logo

Cypoint Incode erbjuder spetskompetens inom programmering och systemarkitektur. Vi hittar den bästa lösningen för er med slutanvändaren i fokus. 

Att digitala projekt ofta inte går enligt plan kan nog de flesta känna igen sig i. 

När detta inträffar vet också de flesta att det sällan beror på teknologin, utan snarare på människor och kommunikation. Otydliga mål och kravställningar, för många förändringar utan tillräcklig förankring, bristande uthållighet och kapacitet hos deltagare och ett fokus på problem i stället för lösningar.

Budgeten springer snabbt i väg i takt med att antalet möten utan framdrift ökar och bristande lösningar blir ett faktum när förutsättningarna för ett funktionellt samarbete saknas. 

För att era digitala projekt ska bli framgångsrika erbjuder vi därför den bredd av tjänster vi anses krävs för att lyckas: allt från utvecklingen till ledarskapet och teamsammansättningen som behövs.

Rätt personer och ett funktionellt team är ett måste om du vill lyckas

Vi menar därför på att de viktigaste aspekterna i modern utveckling är förmågan att snabbt sätta sig in i olika tekniska frågeställningar och sociala kontexter. Nu, när halveringstiden på teknisk kompetens anses vara så kort som två till tre år, kommer de personer som snabbt lär sig nytt att lyckas bäst. Och de team som består av personer som snabbt sätter sig in i nya frågeställningar, lär sig nya tekniker och som dessutom har som mål att hjälpa varandra kommer att lyckas både fortast och bäst. När all energi kan läggas på att lösa de gemensamma problemen, och inte behövas slösas bort på prestigefrågor.

Trygga team med olika perspektiv och ett gemensamt mål levererar bäst

Det säger sig självt. Ska du få den bästa lösningen får du inte missa några betydelsefulla behov eller utmaningar. Du behöver säkra alla viktiga perspektiv. Något du enbart kan göra genom att säkerställa att så många perspektiv som möjligt finns representerade i arbetsgruppen, samt att arbetsmiljön garanterar att alla perspektiv tas i beaktning.

I ett tryggt team finns inga dumma frågor. Det finns bara en önskan om att räta ut frågetecken för att på snabbast möjliga sätt komma vidare.

Anta aldrig, verifiera alltid.” 

Högpresterande team fokuserar på

  • Ambitiösa mål med tydliga kravställningar.  

  • Tydliga förväntningar och smidig kommunikation.  

  • Att nå bästa möjliga leverans genom att värdesätta olika perspektiv och åsikter. 

  • En kultur av ständig uppmuntran för att våga testa nya lösningar och lära sig under processens gång för att vidareutveckla tekniska kompetenser och förbättra processer.  

VI ERBJUDER

Närbild på datorskärm som visar programmeringskod

APPLIKATIONS- OCH SYSTEMUTVECKLING

Mjukvara som säkrar era affärer nu och framöver.

Närbild på ett kretskort

SYSTEMARKITEKTUR

Systemarkitektur som säkerställer skalbarhet och framtida valmöjligheter.

Cypoint logo

VILL DU VETA MER?

THERÉSE JÄGER

VD, Cypoint Incode AB

therese.jager@cypoint.se

Cypoint logo

Webbinarium - Vad ska du tänka på som beställare av utvecklingstjänster? Med Therése Jäger, Cypoint Incode. Porträtt på Therése Jäger.

WEBBINARIUM 4/10

Vad ska du tänka på som beställare av utvecklingstjänster?

Ett porträtt på en kvinna i kavaj.

Varför ska ni anlita oss?

“Jag har verkligen fått jobba med topptalanger tack vare Therése! Jag hoppas många tar samma chans att få vara del av hennes nätverk och sökmetoder." Victoria Sundberg, VD

NWITA-nominering-2023 emblem

NOMINERING

Therése Jäger är nominerad till NORDIC WOMAN IN TECH AWARRDS 2023. Motivering: "Your outstanding achievements have inspired individuals to nominate you for Women in Tech advocate of the year". (nordicwomenintechawards.com)

Tjejer Kodar logotyp

INTERVJU MED THERÉSE JÄGER FÖR TJEJER KODAR

Tjejer Kodar intervjuar Therése Jäger, som arbetar för att Cypoint Incode ska bli branschens första jämställda konsultbolag inom systemutveckling. (tjejerkodar.se)

Porträttbild Therese Jäger

INTERVJU MED THERÉSE JÄGER I CHEFSTIDNINGEN

Chefstidningen intervjuar Therese Jäger, VD Cypoint Incode, gällande ålderism och särbehandling av äldre i arbetslivet. (chefstidningen.se)

Cypoint logo