Kontakta Cypoint Incode

Företag som ligger bäst till när det kommer till jämställdhet har 25% högre sannolikhet att nå resultat över snittet än de bolag som ligger sämst till. Diversifierade grupper fattar bättre beslut i 87% av fallen. Därför fokuserar vi på att bygga ett inkluderande bolag inom systemutveckling. Med fler perspektiv representerade erbjuder vi de bästa möjliga tjänsterna.

Vill du veta mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa er?

Cypoint logo