Cypoint logo
EN HUB FÖR DIGITAL EVOLUTION.
Vad vi gör.Cypoint är en hub av experter och talanger inom IT och digitalisering som hjälper dig i din digitala evolutionsresa. I en ständigt föränderlig värld där en mängd olika applikationer, teknologier och innovationer står till buds, kan det ibland vara svårt att välja väg. Med vår expertis och erfarenhet kan vi hjälpa dig att hitta - och välja rätt väg framåt.
Karriär.Våra medarbetare är Cypoint – du är Cypoint. Med detta motto i vårt absoluta fokus, bygger vi ett företag tillsammans för framtiden. Cypoints medarbetare kan och vill växa med uppdraget att skapa en inspirerande och dynamisk arbetsmiljö där vi kan växa och utvecklas.
Manifest.Vi tror på ett delat ansvar att skapa en bättre värld för oss själva och för kommande generationer. 2019 positionerade vi Cypoint i en klimatsmart riktning genom vårt deltagande i Breakit Impact Challenge, vilket är ett initiativ för att få näringslivet att bli mer klimatsmart och hållbart. Vi antog och klarade av utmaningen vilket vi också diplomerades för.Vi har under 2022 också anslutit till Microsofts hållbarhetsinitiativ Partner Pledge samt påbörjat arbetet med vår egna hållbarhetsplattform Cypress. Flera steg på vägen att ta vårt ansvar i enlighet med våra ambitioner i vårt manifest.