Vad är PIM?

FÖRDELAR MED PRODUCT INFORMATION MANAGEMENT

Cypoint logo

Inom dagens föränderliga affärsvärld blir det alltmer kritiskt för företag att hantera och distribuera korrekt produktinformation. Här kommer Product Information Management (PIM) in i bilden - En strategi och en lösning som hjälper företag att effektivt organisera, hantera och distribuera produktinformation på ett strategiskt sätt. I den här artikeln tittar vi närmare på fördelarna med PIM och hur det kan gynna företag i olika branscher. 

VAD STÅR PRODUCT INFORMATION MANAGAMENT (PIM) FÖR?

Product Information Management (PIM) är en process och ett system som används för att samla in, organisera, förvalta och distribuera produktinformation på ett strukturerat sätt. Syftet med PIM är att säkerställa att korrekt och konsekvent produktinformation används i alla kanaler och system inom en organisation, oavsett om det handlar om webbplatser, tryckt material, e-handelsplattformar eller andra kundinteraktioner. PIM-system kan hantera en mängd olika produktattribut och data, inklusive produktbeskrivningar, bilder, tekniska specifikationer och lagerstatus. Genom att använda ett PIM-system kan företag effektivisera sin produktinformationshantering och förbättra kundupplevelsen genom att erbjuda enhetlig och tillförlitlig information om sina produkter. Det är ett värdefullt verktyg både för att förenkla interna processer och erbjuda en bättre kundupplevelse.

Cypoint logo

NÄR BÖR MAN IMPLEMENTERA ETT PIM-SYSTEM?

Ett PIM-system kan vara till nytta för företag inom olika branscher och storlekar. Det kan implementeras när företaget står inför utmaningar inom hanteringen och spridningen av produktinformation. Här är några exempel på situationer där implementering av ett PIM-system kan vara lämpligt: 

1. Flera produktsortiment och kanaler: När företaget har många produkter och säljer genom olika kanaler som e-handelsplattformar, fysiska butiker och marknadsplatser kan ett PIM-system hjälpa till att centralisera och effektivisera hanteringen av produktinformation. 

2. Stor mängd produktinformation: Om företaget hanterar en stor mängd komplex produktinformation, som till exempel produktattribut, bilder och beskrivningar kan ett PIM-system automatisera och underlätta dessa processer.  

3. Teamarbete och samarbete: När flera medarbetare är involverade i att hantera och uppdatera produktinformation kan ett PIM-system underlätta samarbete och ge ett strukturerat arbetssätt. Det kan också minska risken för felaktig eller föråldrad information. 

4. Effektivisering av arbetsflöden: Om företaget upplever utmaningar i att snabbt uppdatera och sprida produktinformation till olika kanaler kan ett PIM-system automatisera och effektivisera dessa arbetsflöden.  

5. Ökad efterfrågan och skalbarhet: När företaget växer och hanterar fler produkter, kan ett PIM-system erbjuda skalbarhet genom att kunna hantera stora datamängder och möjliggöra snabb och enkel uppdatering av information. 

6. Översättningar: Om företaget finns på många marknader och har behov av produktinformation på flera olika språk är ett PIM-system en utmärkt plattform att lagra och hantera översatt data. Integrationsmöjligheter finns även med olika översättningsverktyg med flöden att exempelvis beställa översättningar direkt i från PIM.

I och med att implementeringen av ett PIM-system kräver tid, resurser och engagemang från företaget så är det viktigt att välja rätt system som passar företagets behov. Det är även av stor vikt att noga planera och genomföra implementeringen för att uppnå de önskade resultaten. 

Cypoint logo

VAD ÄR FÖRDELARNA MED ETT PIM-SYSTEM?

Det finns många fördelar med ett PIM-system. En av de främsta fördelarna med PIM är den centrala förvaltningen av produktinformation. Genom att samla all produktinformation på ett ställe blir det betydligt enklare att upprätthålla enhetlighet och korrekthet. Detta minskar risken för felaktig information och förvirring både internt och externt. Genom att ha alla produktdata tillgängliga på ett ställe kan företag snabbt och enkelt uppdatera informationen och se till att den är uppdaterad i alla kanaler och plattformar där den används. Genom ett PIM underlättar det också för företag att efterleva eventuella lagkrav såsom DPP, även kallat Digital Product Passport eller Digitalt Produktpass. 

En annan fördel med PIM är den effektiva produktförvaltningen. PIM-systemet erbjuder funktioner som hjälper företag att enkelt organisera och kategorisera sina produkter. Detta underlättar inte bara för företaget att hitta och hantera produkterna, utan det gör det också enklare för kunderna och partners att hitta det de söker. Genom att erbjuda rätt produktinformation på rätt plats och vid rätt tillfälle kan företag förbättra kundupplevelsen och öka försäljningen. 

Cypoint logo

ÖKA EFFEKTIVITETEN OCH BIDRA TILL EN BÄTTRE KUNDUPPLEVELSE

För företag som arbetar med flera kanaler och plattformar är PIM ovärderligt. Genom att ha en central källa för all produktinformation kan företag säkerställa att samma information används konsekvent i alla kanaler, oavsett om det är en fysisk butik, en e-handelsplattform eller en mobilenhet. Detta minskar risken för inkonsekvent information och ger en sömlös upplevelse för kunderna. Dessutom kan företag effektivt anpassa produktinformationen för varje kanal och målgrupp, vilket förbättrar marknadsföringens effektivitet och ökar kundengagemanget. 

Den ökade produktiviteten är en annan fördel med PIM. Genom att automatisera och effektivisera processerna för produktinformationshantering kan företag spara tid och resurser. Istället för att manuellt uppdatera och hantera produktinformation i olika system och verktyg kan företag använda PIM för att enkelt uppdatera informationen och distribuera den till olika kanaler med bara några klick. Detta frigör tid för företaget att fokusera på strategisk planering och tillväxt. 

Cypoint logo

SÅ BIDRAR PIM TILL ÖKAD LÖNSAMHET

Slutligen kan PIM bidra till ökad konkurrenskraft och lönsamhet. Genom att ha korrekt och konsekvent produktinformation kan företag attrahera och behålla kunder, öka försäljningen och minska returfrekvensen. Genom att effektivt hantera och distribuera produktinformation kan företag också förbättra effektiviteten och skapa mer personliga och relevanta kundupplevelser. Detta i sin tur kan leda till ökad kundlojalitet och ökad lönsamhet på lång sikt. 

PIM erbjuder en mängd fördelar för företag som vill effektivt hantera och distribuera produktinformation. Genom att samla all produktinformation på ett ställe, effektivisera processerna och erbjuda korrekt och konsekvent information kan företag stärka sin konkurrenskraft. Som affärsvärlden fortsätter att digitaliseras blir PIM en allt viktigare strategi för företag som vill hålla jämna steg med den snabba förändringen. 

Vill ni ha hjälp att komma igång? Vi på Cypoint Inspire löser era behov av expertis inom området PIM och e-handel. Vi har stor kunskap och erfarenhet och kan hjälpa er att få ut det mesta av er investering och erbjuder certifierade specialister som både kan leda och delta i era projekt. Läs mer om våra tjänster här.

Cypoint logo