Vad är DPP?

EN GUIDE TILL DIGITAL PRODUCT PASSPORT

Med ny lagstiftning måste alla produkter som säljs eller produceras i EU förses med ett chip, en RFID-tag eller en QR-kod som ger köparen information om komponenternas och råvarornas ursprung, CO2-avtryck eller annan mätbar miljöpåverkan, service, manualer och liknande. Här går vi igenom vad du behöver veta om din verksamhet påverkas av kraven på DPP.

VARFÖR HÄNDER DET HÄR?

Den 2:a maj 2023 antog EU kommissionen en ny proposition. Syftet är att göra det enklare för konsumenter och företag att göra hållbara val när de köper produkter, genom att göra produktens resa mer transparent. På så sätt påverkar konkurrensen om produkterna tillverkarna att se över sin produktionskedja och förhoppningsvis börja producera mer hållbart. Det handlar alltså i grund och botten om att göra världen och näringslivet mer hållbara.

NÄR SKA DET VARA KLART?

När du ska ha all produktinformation på plats för att uppfylla kraven för DPP beror på vilken typ av produkter du tillverkar eller säljer. Först ut är batteritillverkarna – Men alla måste efterleva denna lagstiftning senast 2030. Ju tidigare du börjar förbereda dig desto större är chanserna att du har allt på plats i tid och slipper släcka bränder.

VAD HÄNDER OM NI INTE EFTERLEVER DPP?

De verksamheter som inte efterlever lagstiftningen efter 2030 kommer att tilldelas böter på ungefär samma nivå som om de inte har efterlevt GDPR, det vill säga 4-6 % av företagets omsättning. Detta beroende på en rad faktorer.

Cypoint logo

4 STEG ATT BÖRJA MED

1. Kartlägg era fysiska leverantörskedjor

Ta reda på varifrån alla komponenter och råvaror kommer, från ax till limpa, hela vägen tillbaka till råvaruframställningen – och hur de har framställts. Ju bättre koll ni har på ursprunget för era varor desto enklare blir det att leva upp till kraven för DPP.

2. Kartlägg dataflödet i leverantörskedjan

Det är en sak vilka de olika parterna i leverantörskedjan är, det är en helt annan sak att hitta ett sätt att få fram all nödvändig data ur den. De typer av data du behöver ha tillgång till är i princip de punkter vi har listat ovan, men vårt råd är att du tar hjälp av en jurist för att bedöma vad ni behöver ha med för att efterleva lagstiftningen.

3. Samla in data

När ni har ett grepp om varifrån all data ska komma, är det dags att hitta ett fungerande sätt att samla in data om ursprung, miljöpåverkan, reparationer och så vidare på ett sätt som fungerar över tid. Tänk på att dina leverantörer och kunder är i exakt samma situation som du när det gäller DPP, så ni har ett gemensamt intresse av att skapa flöden som fungerar för alla parter. 

4. Optimera ett system för produktinformation

Många jobbar redan med PIM-system för till exempel e-handel som kan byggas för att hantera datan som ska in i ett DPP, medan andra företag behöver ta tag i denna del av sin digitalisering. Oavsett hur långt fram ni är i er digitalisering så kommer dock DPP att ställa helt nya krav på ert sätt att hantera produktinformation.

HUR KAN DPP BLI EN BRA AFFÄR?

Dagens konsumenter vill ha möjligheten att göra medvetna val och agera hållbart, därför tror vi att det kommer att bli en konkurrensfördel att kunna erbjuda produkter med DPP. Dessutom är en investering i ett up-to-date PIM en mycket bra start för dig som vill skala upp din försäljning.

HUR KAN VI HJÄLPA ER?

Vi på Cypoint Inspire har 20 års erfarenhet av att hjälpa företag att bygga och optimera system för Product Information Management (PIM), ofta för att hjälpa företag att skala upp sin e-handel. Vi kan hjälpa dig att analysera och belysa era leverantörskedjor, för att minska komplexiteten och förbättra effektiviteten, vilket är till stor hjälp i ert arbete med att efterleva DPP. Kontakta oss så berättar vi mer.

Cypoint logo