Vad vi gör.

En digital hub som hjälper dig att ta nästa steg

				<![CDATA[]]>

Vi är idag många tjänsteleverantörer i IT-branschen som känner oss manade att hjälpa våra kunder i den digitala transformationen och inte minst genom molntjänster. Utbudet av olika tjänster, idéer, system och lösningar är många och konkurrensen stor. För att till slut få äran att bli kundernas utvalda partner i denna digitaliseringsresa handlar det ofta om att kunna erbjuda något mer än en unik affärsidé, innovation eller tjänst.

Vi på Cypoint lägger därför stor vikt vid kombinationen av tjänster, arbetssätt och synsätt som skapar den avgörande skillnaden för dig som kund:

Specialiserade affärsenheter med spetskompetens och nischat erbjudandefokus

				<![CDATA[]]>

Stark medarbetarfokus. Genom att vi som företag sätter våra medarbetares utveckling, arbetsglädje och prestationer i främsta rummet kommer även våra kunder dra exponentiell nytta av detta. Vi kallar det för “det goda kretsloppet”.

				<![CDATA[]]>

Kundorienterad kvalitetssäkring. Det är alltid kundens succékriterier för slutlig lösning eller tjänst som gäller, inget annat. Det synsättet “top of mind” bygger förtroendet.

				<![CDATA[]]>

Stort fokus på genomförande och samarbete – de kvaliteter som till syvende och sist blir de avgörande.

				<![CDATA[]]>

Customer Experience, e-handel och PIM

Att erbjuda en kundupplevelse utöver det vanliga.

Cloud & IT infrastruktur

Automatiserade drifttjänster i molnet & Cloud Consulting.

				<![CDATA[]]>

Kontakt.

logo-cypoint

CYPOINT | Slottsbacken 8 | 111 30 Stockholm | SWEDEN
+46 (0) 733 207 311 | info@cypoint.se | www.cypoint.se