Vad är Unified Commerce?

FÖRHÖJ ER KUNDUPPLEVELSE

Unified Commerce är ett begrepp inom e-handel och detaljhandel som syftar till att koordinera och, många gånger, integrera försäljningskanaler och affärsaktiviteter till en sömlös och enhetlig kundupplevelse. Med andra ord handlar det om att kombinera fysiska butiker, e-handel, mobila appar och sociala medier till en enda enhetlig handelsmiljö. I den här artikeln går vi igenom vad Unified Commerce är och hur det kan gynna er verksamhet.  

EN NYCKEL TILL EN LYCKAD KUNDUPPLEVELSE

Vad är egentligen viktigt för att era kunder ska känna sig nöjda när de handlar hos er? Traditionellt sett har detaljhandeln oftast haft separata kanaler för fysiska butiker och e-handel, vilket har lett till att kundernas upplevelser och beteenden inte har varit enhetliga mellan de olika kanalerna. En nackdel med det kan vara att vissa kunder faller bort längst vägen. Därför spelar Unified Commerce roll för er verksamhet. Syftet med det är erbjuda en sömlös kundresa oavsett vilken säljkanal kunderna väljer att interagera med. Så att det blir enklare både för era kunder och er.  

En av de viktigaste aspekterna av Unified Commerce är dataintegration och analys. Genom att samla in och analysera data från olika kanaler kan ni få en djupare förståelse för era kunder och deras beteendemönster. Denna insikt kan användas för att ge mer relevanta och personliga erbjudanden samt förbättra kundupplevelsen över hela linjen. På så sätt skapar ni en win win situation där kunderna får mer personlig service och ni kan öka er försäljning för att ni vet vad kunderna vill ha.  

EN SMIDIGARE UPPLEVELSE MED SÖMLÖSA LÖSNINGAR

Så vad är viktigt för att lyckas med Unified Commerce? En del av att skapa en enhetlig upplevelse är tekniska system och plattformar som kan integreras sömlöst. Men det är även viktigt att ni har en organisation och en företagskultur som är inriktad på att arbeta i enlighet med den övergripande visionen. Det krävs inte bara praktiska lösningar utan även samarbete och kommunikation för att säkerställa att kundernas upplevelse är enhetlig oavsett kanal. Att erbjuda personlig service handlar både om det mänskliga och om teknologin.  

Ett annat viktigt inslag i Unified Commerce är att erbjuda olika betalningsalternativ. Kunderna förväntar sig att kunna betala på det sätt som passar dem bäst, vare sig det är genom traditionella metoder som kontanter och kreditkort eller mer moderna alternativ som mobila betalningar och digitala plånböcker. Även om det inte går att erbjuda alla tillgängliga alternativ så kan det vara klokt att erbjuda så många betalningsalternativ som möjligt. På så sätt kan ni möta kundernas preferenser och skapa en enhetlig kundupplevelse. 

VAD ÄR FÖRDELARNA MED UNIFIED COMMERCE?

Det finns många fördelar med att arbeta för en enhetlig kundupplevelse. Några av dem är... 

  • Ökad kundtillfredsställelse. Unified Commerce möjliggör en enhetlig köpupplevelse för era kunder oavsett kanal vilket bidrar till ökad lojalitet.  

  • Förbättrad kundinsikt. Genom att samla in och analysera data från samtliga kanaler kan ni få en djupare förståelse för era kunder vilket möjliggör smartare marknadsföringsstrategier, anpassade erbjudanden och mer effektiv kundservice. 

  • Effektivare drift och hantering. Unified Commerce möjliggör en integrerad syn på företagets försörjningskedja, lager, inventarier och personalhantering vilket förbättrar er effektivitet.

  • Kostnadsbesparingar. Genom att integrera och optimera olika system och processer kan ni minska kostnader för drift, underhåll och integration av olika IT-system. Dessutom minskar risken för fel och dubbelarbete.  

  • Ökad flexibilitet. Unified Commerce ger er möjlighet att vara mer flexibla och anpassa er till förändrade kundpreferenser och marknadsförhållanden. Ni kan enkelt lägga till eller ta bort nya försäljningskanaler för att möta era kunders behov. 

KOM IGÅNG MED UNIFIED COMMERCE

Sammanfattningsvis kan Unified Commerce ses som en strategi för att skapa en sömlös och enhetlig kundupplevelse över alla försäljningskanaler. Genom att integrera era olika kanaler, analysera data, erbjuda olika betalningsalternativ och göra anpassningar kan ni möta era kunders förväntningar. På så sätt kan ni skapa en stark konkurrensfördel på dagens konkurrensutsatta marknad.  

Vill ni ha hjälpt att skapa sammanhängande köpupplevelse för era kunder med ökad kundtillfredsställelse, bättre kundinsikt, ökad effektivitet och kostnadsbesparingar? Kontakta oss på Cypoint Inspire idag så hjälper vi er att komma igång.  

Cypoint logo