Nyheter

				<![CDATA[]]>
Madeleine Engholm, Inga Hedman.

Regin väljer Cypoint som ny strategisk partner i deras digitaliseringsresa inom e-Handel

Regin, det största svenskägda bolaget inom fastighetsautomation, ska skala upp sin digitala närvaro för att ännu bättre möta kundernas behov. Med detta som målsättning har Regin inlett ett samarbete med Cypoint kring såväl strategi som teknik. E-handelslösningen som Regin satsar på har ett första fokus på den svenska marknaden. Införandet kommer dock funktionellt, arkitekturellt och…
Läs mer

Vårt manifest

Vi tror på ett delat ansvar att skapa en bättre värld för oss själva och för kommande generationer. Med vårt bidrag hoppas vi på att kunna påverka för det bättre, dels i vårt eget arbete och dels genom våra kunders arbete.

Våra värdegrunder

En tillitsbaserad relation möjliggör för den nödvändiga trygghet en individ behöver och genom denna kan nya potentialer växa fram.

Peter - med blicken framåt

När vi nu blickar framåt har jag fem övertygelser
som kommer vara framgångsfaktorer för Cypoint.
- Peter Lindblom, VD Cypoint

				<![CDATA[]]>

Kontakt.

logo-cypoint

CYPOINT | Slottsbacken 8 | 111 30 Stockholm | SWEDEN
+46 (0) 733 207 311 | info@cypoint.se | www.cypoint.se