Den hybrida arbetsplatsen.

DET NYA "NORMALA"

Cypoint logo

Det nya "normala" är ett arbetsliv där det “digitala rummet” och distansarbete är en självklarhet den fysiska arbetsplatsen har förändrats i grunden. Vi hjälper er att ställa om långsiktigt till en mer hybrid arbetsplats på ett effektivt och hållbart sätt. För att landa i den hybrida arbetsplatsen är både den mentala och tekniska förflyttning viktiga för att lyckas.

Vi genomför helhetsuppdrag eller avgränsade insatser kopplat till:

  • Utrullningar av nya arbetsverktyg

  • Nuläge/behovs-analys och förslag på insatser

  • Omdisponering av arbetsytor

  • Digitalt ledarskap

  • Coaching av ledare och medarbetare

  • Framtagning av riktlinjer/policy för den hybrida arbetsplatsen

  • Universell utformning av arbetsplatsen (UUA)