Representanter från Cloudist och Cypoint

CLOUDIST VÄLJER CYPOINT SOM SAMARBETSPARTNER FÖR SIN DIGITALA UTVECKLING

21 maj 2023

Visste du att molntjänster står för upp till 3,7 % av CO2-utsläppen? Som jämförelse ligger flygindustrin, som ofta kritiseras hårt, på 2,5 %. 

Cloudists vision är att vara den ledande pionjären inom gröna molntjänster. De utmärker sig från andra leverantörer genom att enbart erbjuda 100% gröna och hållbara molntjänster som levereras från ett av världens mest hållbara datacenter – enbart drivet av vattenkraft. 

Sedan december 2022 har de anlitat Cypoint Incode för att arbeta strategiskt med sin digitala utveckling.  

" Vi vill leda utvecklingen och det kräver nya sätt att tänka, ny energi och nya perspektiv. Cypoint Incodes värderingar och engagemang i jämställdhet och inkludering tillsammans med förmågan att utveckla och leverera innovativa lösningar är precis vad vi sökte. Vi tror att vägen mot en hållbar framtid går genom att ställa om företagande och välja de samarbeten som tar ansvar för att driva igenom förändring.” 

Jasenko Masic, VD på Cloudist 

” Det är klart att det är oerhört roligt att Cloudist på så kort tid har blivit så pass nöjda med vårt arbete med deras kundportal att de har växlat upp och tagit in ett helt utvecklingsteam från oss för att driva arbetet vidare. Det här samarbetet är verkligen ett exempel på hur vi aktivt kan skapa förändring kring flera av FN:s globala mål samtidigt, både när det kommer till klimatet och jämställdhet.” 

Therése Jäger, VD på Cypoint Incode 

Om Cypoint 

Cypoint är ett IT-konsultbolag som hjälper kunderna i den digitala transformationen för att skapa värde på riktigt. Cypoint Incode som affärsområde erbjuder ledande kompetens inom systemutveckling med samarbetsdrivet lösningsfokus i centrum. Målet är att bli branschens första jämställda konsultbolag inom systemutveckling.

Om Cloudist 

Cloudist är en svensk molnleverantör som särskiljer sig från de stora leverantörerna genom att erbjuda 100% gröna hållbara molntjänster. Förutsägbara kostnader och ingen inlåsning. Tillgänglig och personlig service. Visionen är att vara den ledande aktören på gröna molntjänster och IT-partnerns bästa partner. Green Clouds Ahead. Läs mer på www.cloudist.se 

Kontakt: 

Tess Waltenburg, Marknadskoordinator 073-4278548 

Therése Jäger, VD - Cypoint Incode 073-7877569 

Jasenko Masic, VD - Cloudist 070-3903612