11: Hållbara städer och samhällen.

SÅ ARBETAR VI PÅ CYPOINT

Cypoint logo

Hållbara städer och samhällen är ett av de mål vi på Cypoint jobbar för. Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt men kan även bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Genom att tänka hållbart kring resor, möten, kontorsmiljöer och tjänsterna vi erbjuder vill vi dra ner på vårt avtryck på omvärlden.

MINSKA KLIMATAVTRYCKET

Genom att ständigt bli mer medvetna om vårt avtryck på omvärlden hoppas vi kunna tänka ansvarsfullt för både klimatet och miljön. En del av det är genom att se till att de tjänster vi erbjuder utförs på ett så hållbart sätt som möjligt, att vi gör hållbara val när det kommer till vår utrustning och att vi sitter i kontorsmiljöer tillsammans med andra företag där vi kan dela en stor del av våra resurser. Vi är långt ifrån perfekta utan strävar ständigt efter att bli bättre och hitta nya vägar att driva vår verksamhet mer hållbart.

Cypoint logo

HÅLLBARA RESOR OCH MÖTEN

Enligt vår resepolicy uppmuntrar och underlättar vi för våra medarbetare att resa klimatsmart och kostnadseffektivt, både till och från jobbet och när de reser inom tjänsten. Vår tjänsteverksamhet är en ”people’s business” vilket innebär att vi har och behöver ha mänskliga kontakter, möten och dialoger med kunder, branschkollegor och potentiella nya medarbetare hela tiden. I den mån det är möjligt för båda parter väljer och uppmuntrar vi dock att ha kontakter, möten och dialoger via moderna kommunikationslösningar. Både för att minsta på klimatavtryck från resande men även för att ”spara tid och pengar” för alla parter.

Det nya "normala" är ett arbetsliv där det “digitala rummet” och distansarbete är en självklarhet, den fysiska arbetsplatsen har förändrats i grunden. För att landa i den hybrida arbetsplatsen är både den mentala och tekniska förflyttningen viktiga för att lyckas. Cypoint Inchange erbjuder bland annat hjälp att ställa om långsiktigt till en mer hybrid arbetsplats på ett effektivt och hållbart sätt.

"För resor i tjänst på Cypoint resonerar och prioriterar vi så här – allt baserat på vad som för varje enskilt tillfälle är rimligt och klokt ur olika perspektiv – inte minst också ur ett klimatperspektiv: I första hand: Gång/promenad eller cykel. I andra hand: Kollektivtrafik som tåg, pendeltåg eller buss. I tredje hand: Bil, Taxi När vi reser längre sträckor väljer och planerar vi främst för resor med tåg och/eller buss. Vi flyger endast när det är rätt och rimligt ur olika perspektiv för det givna tillfället. Närmaste chef ska alltid godkänna en flygresa. Vi klimatkompenserar när vi valt flygresa". 

Cypoint logo

DELA RESURSER

Vi är del av en delningsekonomi i och med att vi sitter i kontorshotell på Drottninggatan 32 i Stockholm, samt i Umeå på House Be. Vi delar och hushåller med resurser.

HÅLL SVERIGE RENT

Vi har deltagit i Håll Sverige Rent-dagen fyra år i rad. Det är ett perfekt tillfälle att både komma ut utomhus och göra gott för omvärlden samtidigt.

FLEX WAY OF WORK

Vi erbjuder en flexibel arbetssituation där vi kan arbeta varifrån de vill och ofta även när man vill, så länge det fungerar för uppdraget, kunden och sammanhanget.

TACKA NEJ TILL ENGÅNGSPLAST

Vi har deltagit i Håll Sverige Rents initiativ Tacka nej till engångsplast för att minska vår vardagliga resursförbrukning.

Cypoint logo