Cypoint logo

Vi är Cypoint.

CYPOINT – A HUB FOR DIGITAL EVOLUTION.

Cypoint logo

Cypoint är en hub av experter och talanger inom IT och digitalisering som hjälper dig i din digitala evolutionsresa. I en ständigt föränderlig värld där en mängd olika applikationer, teknologier och innovationer står till buds, kan det ibland vara svårt att välja väg. Med vår expertis och erfarenhet kan vi hjälpa dig att hitta och välja rätt väg framåt.

För Cypoint är målet att skapa riktiga och mätbara värden, för oss själva och för dig som kund eller partner. Vi tror på öppna och ärliga relationer och sätter högt värde på sådant som tillit och transparens. Cypoint är med dig som kund på hela resan och tillsammans kan vi se till att du kan ta nästa steg i dina affärer. Vi vill att du ska lyckas - det är nämligen så vi lyckas själva.

På Cypoint är också kulturen en framgångsfaktor. Vi uppmuntrar varandra att ta plats och vara en aktiv del i att skapa den miljö vi vill verka i. Vi bygger ett företag med våra medarbetare i förarsätet. Det är genom det synsättet både våra medarbetare och kunder utvecklas.

Cypoint har idag fyra affärsenheter, Cypoint Inspire, Cypoint Infinity, Cypoint Inchange och Cypoint Incode som var och en är experter inom sitt område. Cypoint Inspire erbjuder lösningar och ledande kompetens inom digital handel - Customer Experience, E-Commerce och PIM. Cypoint Infinity hjälper våra kunder med resan till molnet genom automatiserade drifttjänster i molnet och Cloud Consulting. Cypoint Inchange erbjuder marknaden kompetens och tjänster inom digitalisering, förändringsledning och agil styrning & transformation med människan i fokus. Cypoint Incode erbjuder expertkonsulter inom systemutveckling.

VÅR VÄRDEGRUND

En tillitsbaserad relation möjliggör för den nödvändiga trygghet en individ behöver och genom denna kan nya potentialer växa fram.

VÅRT MANIFEST

Vi tror på ett delat ansvar att skapa en bättre värld för oss själva och för kommande generationer. Med vårt bidrag hoppas vi på att kunna påverka för det bättre, dels i vårt eget arbete och dels genom våra kunders arbete.

PETER - MED BLICKEN FRAMÅT

När vi nu blickar framåt har jag fem övertygelser som kommer vara framgångsfaktorer för Cypoint. - Peter Lindblom, VD Cypoint

Cypoint logo