Våra Värdegrunder

Tillit bygger starka relationer som bygger starka företag

				<![CDATA[]]>

Vi tror att en relation baserad på ömsesidig tillit är en av de finaste komplimangerna. Det är med denna etiska riktlinje vi bygger och underhåller goda relationer både med varandra inom organisationen och med våra kunder.

Vi bygger ett företag med
tillit som grund.


				<![CDATA[]]>

Det är bara genom riktig tillit goda relationer kan upprättas - med varandra och med våra kunder. Det är också så vi kan möjliggöra för den trygghet en individ behöver för att kunna växa. Vi litar på varandra och våra potentialer och kan genom dessa kvaliteter skapa trygga och ärliga relationer med våra kunder - och kunder som litar på oss, kommer också med stor säkerhet att vilja arbeta med oss igen.

Vi bygger ett flexibelt och pragmatiskt företag.


				<![CDATA[]]>

Världen förändras snabbt och endast företag som är villiga att förändras själva kan se sig relevanta på morgondagens marknad. Cypoint skall andas framåtanda och uppmuntra kreativt nytänkande. Vi drar också lärdom av den visdom och de sanningar som berett vägen för framgångsrikt företagande, inte minst inom IT. Vi vill därför skapa en harmonisk balans där gammalt och nytt möts för att skapa de bästa förutsättningarna för att skapa en framgångsrik organisation.

Vi bygger ett företag som ska göra skillnad varje dag.


				<![CDATA[]]>

Både för oss som individer, men likaväl för företaget i stort och inte minst för våra kunder. Vi uppmuntra därför våra medarbetare att ta sig ann aktiva roller på Cypoint - att vara en doer och få saker gjorda. Det är så vi kan flytta fram våra egna, företagets och våra kunders positioner. Det är tillsammans vi kan göra riktig skillnad.

				<![CDATA[]]>

Karriär.

Våra medarbetare är Cypoint – du är Cypoint. Med detta motto i vårt absoluta fokus, bygger vi ett företag tillsammans för framtiden. Cypoints medarbetare kan och vill växa med uppdraget att skapa en inspirerande och dynamisk arbetsmiljö där vi kan växa och utvecklas.

Kontakt.

logo-cypoint

CYPOINT | Slottsbacken 8 | 111 30 Stockholm | SWEDEN
+46 (0) 733 207 311 | info@cypoint.se | www.cypoint.se