Möt Cypoint VD.

CYPRESS POINT – INSPIRATIONEN TILL VÅRT NAMN.

Cypoint logo

Vi lever i en tid där tjänster, arbetssätt och arbetsmarknaden förändras i en sällan skådad takt. Vår roll och de värden som vi erbjuder som konsultbolag inom IT & digitalisering kommer att både sättas på prov och förändras de närmaste åren. Cypoints företagsresa i denna tid är bara i sin början. Vi har de första åren satt grunden genom våra proffsiga och goda medarbetare samt kunduppdrag som vi är grymt stolta över.

Vi fortsätter nu vår utvecklingsresa med nya erbjudanden utöver de affärsområden vi redan har i gång. Vi är trygga i vår agenda och det är grundsynen “built to last” och hållbarhet som gäller i vårt företagsbygge. När vi nu blickar framåt så har jag har följande fem övertygelser som kommer vara avgörande framgångsfaktorer för oss som aktör i konsultbranschen. Framgångsfaktorer som också hänger ihop och samspelar med varandra.

#1 Oavsett de förändringar som kommer och går är det en sak som består i vår bransch - vi som människor.

Vi människor fungerar idag i stort som vi gjorde på 90-talet när jag gjorde entré i konsultbranschen, dvs hur vi tänker och reagerar med känslor. Vi blir glada, ledsna, oroade, trygga för samma sak idag som då. Konsultbranschen är och kommer alltid vara en People’s Business. Den grundövertygelsen och vad det innebär tar vi på Cypoint med oss när vi nu bygger och formar vårt företag för våra tre uttalade målgrupper; medarbetarna, kunderna och vår omvärld.

 

#2 Vi som konsultföretag lever och praktiserar synsättet Employee First - Customer First.

En enkel, tydlig och självklar formel. Genom att vi som företag sätter medarbetaren i fokus och förarsätet så kommer kunden få bästa möjliga tjänst, service och utväxling av samarbetet och relationen. Mycket nöjda medarbetare och kunder gör oss som företag lönsamt så vi kan växa och utvecklas vidare. Detta är det goda kretsloppet, Employee First - Customer First.

 

#3 Den styrande och verkande kraften i målstyrning, värderingstyrning och ett tjänande ledarskap.

Grunden för att frigöra kraften och utväxlingen i vårt bolag är att styra mot tydliga mål och där vårt medarbetarlöfte och värdegrunder är vår gemensamma kompassriktning. För att också leva enligt synsättet Employee First – Customer First behövs en ledarskapsstil där vi i grunden praktiserar ett tjänande ledarskap – servant leadership. Vi tror och litar på att våra medarbetare vill göra och gör sitt bästa, siktar på att nå våra mål, och vi som ledare supportar, coachar och hjälper dem i detta.

#4 What’s in it for We - Vi är specialister som växer i en nätverks- och delningsekonomi.

Vi driver specialiserade affärsenheter med spetskompetens och nischat erbjudandefokus, det är så vi är övertygade om att lyckas. Men ensam är inte stark – det är genom nätverk och starka partnerskap vi kan erbjuda kunden best-of-breed och skapa verklig win-win-win. Vi tilltalas av och tror på en What’s in it for We – attityd i våra affärer och relationer.

 

#5 Den nya eran och spelplanen.

Idag söker många det bästa av två världar. Å ena sidan få vara självständig och självstyrande men å andra sidan också tillhöra ett lag och sammanhang. Vi på Cypoint gillar och tror själva på den tillvaron. Våra medarbetare kommer än mer arbeta varifrån man vill och ofta även när man vill, så länge det fungerar för uppdraget, kunden och sammanhanget. Alla ”drivers and signals of change” visar att vi som konsulter kommer leva i en arbetsmarknad där man inte alltid ”åker till jobbet” utan jobbet än mer flyttar ut där man för stunden är eller valt att bo.

Peter Lindblom VD, Cypoint

Cypoint logo