Leda i förändring.

FÖRÄNDRINGSLEDNING, PROJEKTLEDNING, COACHING; LEDARSTÖD OCH TRAINING MANAGEMENT

Cypoint logo

Ett integrerat perspektiv där människans plats att verka, prestera och utvecklas är målsättningen, tekniken är medel och att detta villkoras i den hållbara och lärande organisationen.

Vid digitala omställningar behöver våra kunder ofta förstärkning och expert-kompetens för att driva förändring effektivt och framgångsrikt. Vi har ett holistiskt förhållningssätt i våra uppdrag där vi löser era utmaningar utifrån perspektiven människa - teknik – organisation.

Både en fortsatt snabb teknisk utveckling och en komplex omvärld i konstant förändring behöver hållbara organisationer som skapar förflyttning och förändring på ett självklart sätt. Vi rustar er med byggklossar som medarbetarskap, innovation och lärande.

EXPERTKONSULTER

Våra konsulter är certifierade förändringsledare (ADKAR Prosci), projektledare och professionella coacher samt certifierade kravledare (IREB) med djup kunskap och förståelse för hur man driver framgångsrik och hållbar förändring.

Vi är också en av få leverantörer i Norden av utbildning för NeuroChangeSolution, samt även certifierade inom EQ-analys och EQ-360-modellen.

För kortare insatser eller insatser över längre tid:

Förändringsledning

Projektledning

Coaching

Ledarstöd

Training management

QA, testledning

EQ-tester och EQ-360 undersökningar

Kravhantering

Utbildningar

Cypoint logo

VILL DU VETA MER?

MARIE FURMARKER

VD, Cypoint Inchange AB

marie.furmarker@cypoint.se

+46 722 26 27 50

Cypoint logo

Översikt över de olika stadierna från en puppa till en fjäril

CHANGE YOUR MIND - CREATE NEW RESULTS

Kampanj hösten 2023. En transformativ kurs i neuroledarskap.

Cypoint logo