Dynamics 365

CRM, Service & Expertkonsulting

				<![CDATA[]]>

Snabbt, effektivt och enkelt. Ledorden för Microsofts nya Dynamics 365 produktfamilj. Skapa en kostnadsfri demo-miljö med vårt stöd och låt oss hjälpa dig att förstå Microsofts nya säljplattform Dynamics 365 Customer Engagement.

				<![CDATA[]]>

CRM och Helpdesk

Med stor branschkunskap och förståelse för era verksamhetsprocesser levererar vi Dynamics 365. Vår filosofi är ett arbetssätt där kravet är rätt information, i rätt tid. Gör det enklare för handläggare att uppfylla kundernas förväntningar. Sänk samtidigt kostnaderna med hjälp av data och intelligens. Intelligenta processer hjälper handläggarna att agera rätt vid varje tillfälle.


				<![CDATA[]]>

Service

Service Management, en del i Dynamics 365 Customer engagement. Är din sälj- och serviceorganisation rätt rustade för ett paradigmskifte? Fältservicen går allt mer från ett reaktivt till ett proaktivt arbetssätt, med ökad effektivitet och nöjdare kunder till följd. Aktivera mobilitet, Artificiell intelligens, Analys och automatiska flöden, och produktiviteten ökar mångfalt.

				<![CDATA[]]>

Expertkonsulting & Dynamics 365

Våra specialister har en blandning av verksamhetserfarenheter och branschkompetenser. Vi arbetar oberoende av partners och vi söker att förstärka din specialistkompetens i projekt, eller matcha kravställning. Dessutom har vi erfarenhet och referenser rörande ”Communication Management” i samband med införande av nya systemlösningar samt införande av nya moduler i befintliga lösningar.

CRM

				<![CDATA[]]>

Med Dynamics 365 for Sales kan vi hjälpa dig att effektivisera försäljningen genom att identifiera de prospekt och kunder med högst potential.

Dynamics 365 for Sales är en applikation i den nya lanseringen Dynamics 365, vilket är en paketering av appar som förenar kundvård, projektstyrning, fältservice och ärendehantering. Marknadsföring och andra smarta tjänster som ”Power apps” finns som tillägg. 
Alla applikationer i Dynamics 365 kan integreras och fungerar med Office 365.

Med stor branschkunskap och förståelse för era verksamhetsprocesser levererar vi Dynamics 365. Vår filosofi är ett arbetssätt där kravet är rätt information, i rätt tid.

Genom ett långt samarbete med Microsoft och erfarenhet av att arbeta med CRM-system, kan vi hjälpa er att få en djupare inblick i er affär och samtidigt bli mer effektiva.

Ett Modernt CRM-system i ”molnet” eller i din egen hall.

				<![CDATA[]]>

Exempel på områden inom CRM som skapar högre effektivitet.

I Microsoft Dynamics Sales finns det inbyggda processer som kan hjälpa till att optimera försäljningsteamet både genom att gissa vad du ska göra härnäst, men också genom förutbestämda processteg.

Hålla leads organiserade och prioriterade i Microsoft Dynamics Sales genom att automatisera din lead-hantering i ett enda system. När leads kommer in i systemet blir de automatiskt kvalificerade baserat på dina regler. De kan sedan tilldelas en försäljningsrepresentant för uppföljning och bearbetning.

Hantera och förutsäga pipelinen för nya affärer med en process som bryts ned i faser. Pipeline-hantering vägleder varje försäljningsrepresentant i hur prioriteringar skall ske samt i vilken ordning aktiviteterna skall ske för att optimera sin Pipeline. Varje affärsmöjlighet i Microsoft Dynamics Sales representerar en potentiell försäljning. Hantera dessa möjligheter med en logisk process som hela säljteamet kan följa. Varje steg säkerställer att varje affärsmöjlighet redovisas och hanteras av en medlem i ditt säljteam. 
En uppdaterad rapport om aktuella möjligheter kan hjälpa dig att fatta affärsbeslut.

Med en enda vy av ett konto kommer du att kunna se en sammanfattning av alla aktiviteter och kontaktinformation. Serviceorder, ärendehantering, affärsmöjligheter och eventuella projekt, avtal etc. Allt finns tillgängligt från ett företagskonto.

På dagens marknad är ett snabbt svar nästan förväntat. Med aktivitetshantering i Microsoft Dynamics Sales kommer du att kunna automatisera påminnelser, avtalade tider och mycket mer. Viktiga uppgifter, samtal och offerter glöms aldrig bort. Resultatet blir exceptionell kundservice.

Sälj smartare med en plattform som vägleder dig genom försäljningscykeln med inbyggda AI- funktioner. Dynamics 365 for Sales stödjer dig i dina beslut oavsett om de är strategiska eller taktiska. Genom artificiell intelligens (AI) är det möjligt att enkelt upprepa lyckade försäljningar.

Ett uppsving i produktiviteten ger oftast ökade intäkter. Ta med dina befintliga affärsprocesser till ett system som är anslutet till Office 365 och LinkedIn-data för att underlätta och accelerera säljcykeln samt stärka affärsrelationer genom att utnyttja verktyg som LinkedIn Sales Navigator, för att skapa engagemang kring ert varumärke.

Service

				<![CDATA[]]>

Är din sälj- och serviceorganisation rätt rustad för ett paradigmskifte? Fältservicen går allt mer från ett reaktivt till ett proaktivt arbetssätt, med ökad effektivitet och nöjdare kunder som följd.

Service- och fältarbetet automatiseras med optimerade och autogenererade arbetsordrar. Allt fler hakar dessutom på möjligheterna med Internet of Things som möjliggör att potentiella fel och servicebehov upptäcks innan de ens uppstår. Prediktiv analys är framtiden för kund- och fältservice.

För företag som går mot ett mer automatiserat fältarbete finns mycket att vinna. 
Arbetsflöden och rutter blir mer optimerade, vilket gör att mer tid kan läggas på kundservice och merförsäljning – och mindre tid spenderas på transporter eller i vänteläge. I slutändan handlar allt om att se till att rätt kompetens finns på plats i rätt tid.

Effektivare för leverantören – och bättre för kunden. Både service- och marknadschefer vill uppnå samma sak: nöjdare och mer lönsamma kunder. Det som skiljer är att vi möter kunden under olika tidsperioder under kundrelationen. För Sälj och Marknad handlar det om att få bättre koll på kunder och potentiella kunder – och hitta effektiva sätt att analysera data och omvandla till konkreta aktiviteter. Service-enheter strävar sedan efter att ge samma kunder allt effektivare service.

				<![CDATA[]]>

Fältservice eller (service generellt) kretsar kring övervakning av komplexa system för att hantera skador eller prestandaproblem samt att snabbt reagera för att rätta till störningar/fel. IoT-enheter har massivt förändrat/revolutionerat industrin och hur verksamheten kan organiseras till det bättre. IoT avser alla fysiska enheter som är anslutna till Internet.

Branschen går från ”Break-Fix” till proaktivt underhåll. Branschen går från en situation där serviceorder skapas när problemet har uppstått, till att de försöker förutsäga behovet av underhåll före uppkomst av problem (ev. Krasch). Detta är ofta genomförbart med sensorer och IoT.

Förmågan att på distans diagnostisera och övervaka komplexa system och objekt (som fältservicetekniker ansvarar för), är en viktig del av service-branschen. Med den ökande integrationen av IoT, kan man hantera mätvärden (som traditionellt skulle behöva utvärderas manuellt och individuellt) automatiskt och samtidigt skickas till ett diagnostiskt centrum för bedömning och prioritering, dvs övervakning med algoritmer och andra viktiga gränsvärden/toleranser som ger en tydlig bild av status på objekt.

En del av det arbetet som en tekniker tidigare gjorde är att diagnostisera utrustningen. 
Med sensorer och AI kan branschen få fördiagnostiserad information och därför ta med de nödvändiga reservdelarna i förväg. Resultatet blir effektivare utförande av service-order och materialplanering.

Genom programvara och "Kommandocentraler" kan serviceorganisationen (och kunden), övervaka olika typer av utrustning. Man kan diagnostisera och eventuellt reparera ett problem från en smart enhet och via t ex virtuell teknik hantera utrustningen som om man vore på plats. Denna teknik inklusive IoT och AI representerar ett verkligt paradigmskifte för servicebranschen.

Tjänsteleverantören kan hantera planeringen mer effektivt och även därför få bättre marginaler. Med ett mer optimerat diagnosarbete minskar dessutom serviceteknikernas jobb på plats hos kunden. Allt detta gör att samma servicetekniker kan lösa fler problem varje dag i en mer effektiv affärsmodell.

Expertkonsulting & Dynamics 365

				<![CDATA[]]>

Komplexare projekt, längre tid och snävare kunskapsområden skapar utmaningar.

Idag har Dynamics 365 for Finance & Operations utvecklats för att möta större företags behov och krav. Det i sin tur gör att projekten ofta blir större och mer komplexa, med en längre implementeringstid där flera länder och kontor ska vara involverade. Det medför också i sin tur att projekten kräver flera resurser med olika professioner.

Viktiga områden att ta i beaktning:

  • Inter-company rörelser av material.
  • Centrallager.
  • Gemensamma rapporteringsstrukturer inklusive dimensioner och kontoplan.
  • ”Shared Services” centralisera flera ekonomifunktioner som skapar grund för rapportering och effektivitet.
  • Krav på lokaliserad support och funktionalitet, där varje enskild marknad har grundläggande krav.
  • Därför väljer vanligtvis kunder att driva projekt samt hantera resurser via ett projektprogram.

Här kommer några exempel på utmaningar:

  • Kundroller för att matcha kravställning, säkerställa att mål med projektet uppnås.
  • Kommunikation (Communication management) i samband med införande av systemlösning.
  • Utvärdering för hur man uppgraderar och supporterar miljön, speciellt i en distribuerad miljö.
  • Moduler och ny funktionalitet i befintliga lösningar, behöver hanteras vartefter Microsoft uppdaterar Dynamics 365.
				<![CDATA[]]>

Cypoints erbjudande och engagemang

Utifrån ovan nämnda utmaningar och variabler ser vi ett stort behov och erbjuder expertkonsulting i huvudsak tre professioner – Logistik och Finans samt Dynamics 365 Customer Engagement (CRM). Våra konsulter skall alltid vara i framkant både gällande Dynamics 365, men också inom sina respektive kunskapsområden. När våra konsulter efterfrågas av uppdragsgivare, börjar vi med att undersöka vår egen resursbeläggning. Om vi inte kan uppfylla behovet så går vi vidare med extern sourcing, där vi samarbetar med företag som arbetar med att rekrytera och skapa ett ekosystem av konsulter.

Vårt manifest

Vi tror på ett delat ansvar att skapa en bättre värld för oss själva och för kommande generationer. Med vårt bidrag hoppas vi på att kunna påverka för det bättre, dels i vårt eget arbete och dels genom våra kunders arbete.

Våra värdegrunder

En tillitsbaserad relation möjliggör för den nödvändiga trygghet en individ behöver och genom denna kan nya potentialer växa fram.

Peter - med blicken framåt

När vi nu blickar framåt har jag fem övertygelser
som kommer vara framgångsfaktorer för Cypoint.
- Peter Lindblom, VD Cypoint

				<![CDATA[]]>

Kontakt.

logo-cypoint

CYPOINT | Slottsbacken 8 | 111 30 Stockholm | SWEDEN
+46 (0) 733 207 311 | info@cypoint.se | www.cypoint.se