DIGITAL EVOLUTION MED MÄNNISKAN I FOKUS

Cypoint Inchange - Digitaliseringskonsulter med människan i fokus!

				<![CDATA[]]>
icon-people

Digitalisering av affärs- och verksamhetsprocesser

Vi möter ett fortsatt behov hos våra kunder att digitalisera sin affär och sin verksamhet. Digitaliseringsinitiativ som i grunden påverkar affärsmodeller, arbetssätt, förhållningssätt, strukturer och organisationer utvecklas oftast på ett transformativt sätt.
Digitalisering behöver inkludera det mänskliga perspektivet för att få ett effektivt och hållbart införande. Vi på Cypoint Inchange hjälper våra kunder att göra det svåra enkelt genom att utgå från både människan och tekniken i våra uppdrag. Vi brinner för både IT och människor!

Cypoint Inchange hjälper våra kunder med framgångsrik digitalisering av affärs- och verksamhetsprocesser:

  • Förstudie - digital strategi, processkartläggning, upphandlingsstöd
  • Genomförande
  • Projekt- och förändringsledning
  • Krav- och testledning

LEDA I FÖRÄNDRING

Förändringsledning, projektledning, coaching och ledarstöd

				<![CDATA[]]>
cirklar

Vid digitala omställningar behöver våra kunder ofta förstärkning och expert-kompetens för att driva förändring effektivt och framgångsrikt. Vi på Cypoint Inchange har ett holistiskt förhållningssätt i våra uppdrag där vi löser våra kunders utmaningar utifrån perspektiven människa - teknik – organisation.

Våra konsulter är certifierade förändringsledare (ADKAR Prosci), projektledare och professionella coacher samt certifierade Kravledare (IREB) med djup kunskap och förståelse för hur man driver framgångsrik och hållbar förändring.

				<![CDATA[]]>
icon-kugghjul

Agil Transformation

Vi lever i en alltmer komplex och snabbrörlig värld. För att korta ner ledtider och hålla en snabb och effektiv förändringstakt gentemot marknaden väljer många företag agila arbetsmetoder i allt större utsträckning. Agil utveckling ställer helt andra krav än traditionell styrning på både medarbetare och ledare med större inslag av självledarskap, delegerat beslutsfattande, kompetensutveckling med ledare som är mer servande än kontrollerande.

Med det agila arbetssättet kommer ett coachande och tillitsbaserat ledarskap. Oavsett hur långt man vill gå i det agila kommer det att förändra arbetssätt, verktyg, individer och ledare. Vi hjälper våra kunder i den agila transformationen med förändringsledning, verktyg, arbetssätt, coaching, självledarskapsträning och ledarskapsutveckling. Våra konsulter är certifierade i olika agila metoder bla SAFe.

				<![CDATA[]]>
icon-dator

Det digitala arbetslivet

Det nya normala är ett arbetsliv där det “digitala rummet” och distansarbete kommer att vara en självklarhet och den fysiska arbetsplatsen förändras i grunden. Vi hjälper våra kunder att ställa om långsiktigt till en mer digital arbetsplats på ett effektivt och hållbart sätt. Vi genomför både helhetsuppdrag eller avgränsade insatser kopplat till utrullningar av nya arbetsverktyg, omdisponering av arbetsytor, digitalt ledarskap och coaching av ledare och medarbetare.

				<![CDATA[]]>

Vad gör vi?

Cypoint Inchange är ett konsultbolag med kompetenta, nyfikna och ödmjuka managementkonsulter som driver digital och agil utveckling med människan i fokus för våra kunder. Vi erbjuder spetskompetens inom digitala affärs- och verksamhetsprocesser, förändringsledning, projektledning, ledarskapsutveckling och coaching.

Kontakta oss

Marie foto

Marie Furmarker

VD, Cypoint Inchange AB

Vårt manifest

Vi tror på ett delat ansvar att skapa en bättre värld för oss själva och för kommande generationer. Med vårt bidrag hoppas vi på att kunna påverka för det bättre, dels i vårt eget arbete och dels genom våra kunders arbete.

Våra värdegrunder

En tillitsbaserad relation möjliggör för den nödvändiga trygghet en individ behöver och genom denna kan nya potentialer växa fram.

Peter - med blicken framåt

När vi nu blickar framåt har jag fem övertygelser
som kommer vara framgångsfaktorer för Cypoint.
- Peter Lindblom, VD Cypoint

				<![CDATA[]]>

Kontakt.

logo-cypoint

CYPOINT | Slottsbacken 8 | 111 30 Stockholm | SWEDEN
+46 (0) 733 207 311 | info@cypoint.se | www.cypoint.se