Cypoint logo

Digital transformation.

Cypoint Inchange - Digitaliseringskonsulter med människan i fokus!

Cypoint logo

DIGITAL TRANSFORMATION

Vi möter ett fortsatt behov hos våra kunder att digitalisera sin affär och sin verksamhet. Digitaliseringsinitiativ som i grunden påverkar affärsmodeller, arbetssätt, förhållningssätt, strukturer och organisationer utvecklas oftast på ett transformativt sätt. Digitalisering behöver inkludera det mänskliga perspektivet för att få ett effektivt och hållbart införande. Vi på Cypoint Inchange hjälper våra kunder att göra det svåra enkelt genom att utgå från både människan och tekniken i våra uppdrag. Vi brinner för både IT och människor!

Cypoint Inchange hjälper våra kunder med framgångsrik digitalisering av affärs- och verksamhetsprocesser:

 • Förstudie - digital strategi, processkartläggning, upphandlingsstöd

 • Genomförande

 • Projekt- och förändringsledning

 • Krav- och testledning

Cypoint logo

LEDA I FÖRÄNDRING

Förändringsledning, projektledning, coaching, ledarstöd och training management

Ett integrerat perspektiv där människans plats att verka, prestera och utvecklas är målsättningen, tekniken är medel och att detta villkoras i den hållbara och lärande organisationen.

Vid digitala omställningar behöver våra kunder ofta förstärkning och expert-kompetens för att driva förändring effektivt och framgångsrikt. Vi på Cypoint Inchange har ett holistiskt förhållningssätt i våra uppdrag där vi löser våra kunders utmaningar utifrån perspektiven människa - teknik – organisation. Både en fortsatt snabb teknisk utveckling och en komplex omvärld i konstant förändring behöver hållbara organisationer som skapar förflyttning och förändring på ett självklart sätt. Vi rustar våra kunder med byggklossar som medarbetarskap, innovation, lärande.

Våra konsulter är certifierade förändringsledare (ADKAR Prosci), projektledare och professionella coacher samt certifierade Kravledare (IREB) med djup kunskap och förståelse för hur man driver framgångsrik och hållbar förändring.

Vi är också en av få leverantörer i Norden av utbildning för NeuroChangeSolution, samt även certifierade inom EQ-analys och EQ-360-modellen.

VÅRA KUNDERS OLIKA BEHOV GÖR ATT VI ARBETAR BÅDE MED KORTARE INSATSER OCH INSATSER ÖVER LÄNGRE TID.

 • Förändringsledning

 • Projektledning

 • Coaching

 • Ledarstöd

 • Training management

 • QA, testledning

 • EQ-tester och EQ-360 undersökningar

 • Kravhantering

 • Utbildningar

Cypoint logo

AGIL PROJEKTSTYRNING

Vi lever i en alltmer komplex och snabbrörlig värld. För att korta ner ledtider och hålla en snabb och effektiv förändringstakt gentemot marknaden väljer många företag agila arbetsmetoder i allt större utsträckning. Agil utveckling ställer helt andra krav än traditionell styrning på både medarbetare och ledare med större inslag av självledarskap, delegerat beslutsfattande, kompetensutveckling. Och ledare som värnar om den personliga omtanken, själva är omdömen och uppmuntrar till innovation snarare än kontroll och transaktion. Med det agila arbetssättet kommer ett coachande och tillitsbaserat ledarskap. Oavsett vilken bransch man tillhör eller i vilken grad man arbetar agilt så kommer det att förändra arbetssätt, verktyg, individer och ledare. Vi hjälper våra kunder i den agila transformationen med förändringsledning, verktyg, arbetssätt, coaching, självledarskapsträning och ledarskapsutveckling. Våra konsulter är certifierade i olika agila metoder bl.a. SAFe, Lean och SCRUM.

Cypoint logo

DEN HYBRIDA ARBETSPLATSEN

Det nya "normala" är ett arbetsliv där det “digitala rummet” och distansarbete är en självklarhet den fysiska arbetsplatsen har förändrats i grunden. Vi hjälper våra kunder att ställa om långsiktigt till en mer hybrid arbetsplats på ett effektivt och hållbart sätt. För att landa i den hybrida arbetsplatsen är både den mentala och tekniska förflyttning viktiga för att lyckas.

Vi genomför helhetsuppdrag eller avgränsade insatser kopplat till:

 • Utrullningar av nya arbetsverktyg

 • Nuläge/behovs-analys och förslag på insatser

 • Omdisponering av arbetsytor

 • Digitalt ledarskap

 • Coaching av ledare och medarbetare

 • Framtagning av riktlinjer/policy för den hybrida arbetsplatsen

 • Universell utformning av arbetsplatsen (UUA)

Cypoint logo

CHANGE YOUR MIND - CREATE NEW RESULTS

En transformativ kurs i neuroledarskap

Cypoint logo

Vill du bli en mästare på förändring? Vi tror att alla företag, ledare och medarbetare behöver bli det! Den här kursen är för dig som vill framtidssäkra dig själv, ditt team, din ledningsgrupp eller organisation.

Kursen använder en dynamisk kombination av vetenskap, videor och övningar för att lära ut hur du maximerar det mest kraftfulla verktyget du har finns tillgängligt – din hjärna. Allt kursmaterial är baserat på den senaste forskningen inom neurovetenskap och är framtaget av Dr Joe Dispenza och NeuroChangeSolutions. Cypoint Inchanges certifierade kursledare och coach är Hanna Valdevi.

Kursen har använts för att bemästra förändring i företag som Microsoft, Pfizer, Google, Procter & Gamble, Johnson & Johnsson och många fler, i olika delar av världen.

Vi använder ett vetenskapligt förhållningssätt till förändringsprocessen och du får övningar och praktiska verktyg för att möta förändring och transformera individer, team och företagskulturer.

Våra kunder börjar ofta sin utvecklingsresa med kursen Change Your Mind –Create New Results. När varje individ i en ledningsgrupp eller ett team gått kursen skapas en gemensam grund för snabbare och mer varaktig förändring.

Cypoint logo

VAD GÖR VI PÅ CYPOINT INCHANGE?

Cypoint Inchange är ett konsultbolag med kompetenta, nyfikna och ödmjuka managementkonsulter som driver digital och agil utveckling med människan i fokus för våra kunder. Vi erbjuder spetskompetens inom digitala affärs- och verksamhetsprocesser, förändringsledning, projektledning, ledarskapsutveckling och coaching.

BE SPECIAL - BE BOLD - BE YOU

Cypoint logo

KONTAKTA OSS

MARIE FURMARKER

VD, Cypoint Inchange AB

marie.furmarker@cypoint.se

+46 722 26 27 50

Cypoint logo