Cypoint logo

Customer experience, E-handel & PIM.

Cypoint logo

Att erbjuda en kundupplevelse utöver det vanliga! Sömlös handel! Kunden i fokus! Unified Commerce!

CUSTOMER EXPERIENCE & E-HANDEL

Unified Commerce innebär att man sätter kunden i centrum. Något förstås alla handlare strävar efter är att erbjuda en kundupplevelse utöver det vanliga. Oavsett om man arbetar inom B2B eller B2C. Men få lyckas! För att nå dit behöver vi förstå kundens totala upplevelse av ett företag, inklusive all kommunikation och interaktion, i alla kanaler, över tid. Då kundupplevelser består av både rationella och emotionella behov och drivkrafter samt dessutom i väldigt hög grad är baserade på känslor måste vi kommunicera med kunderna på kundens egna villkor. Vi måste använda processer och verktyg som ger den effekt som vi avsett. Kunden agerar i alla kanaler och förväntar sig stöd och service oavsett. Unified Commerce i sin rätta bemärkelse ger Customer Experience! Cypoint Inspire vägleder och hjälper er att erbjuda era kunder den bästa kundupplevelsen.

PIM – PRODUKTINFORMATION

Hantering av produktinformation är en viktig framgångsfaktor för företag med många försäljnings- och marknadsföringskanaler. Hur produktinformationen hanteras är avgörande för företagen. Ett bra PIM-system med effektiva processer gör det möjligt att leverera konsekvent produktinformation av hög kvalitet i alla kanaler - webb, utskrift, mobil och i butik. Med tjänster och expertis vägleder Cypoint Inspire kunder vid införande av PIM-system inklusive kunskap och processer som ger uppdaterad och förädlad produktinformation.

EXPERTKONSULTING

Cypoint Inspire löser kundens behov av expertis inom området PIM och e-handel. Vi erbjuder expertkonsulter som både kan leda men också generellt delta i kundprojekt som syftar till att förbättra kundens försäljning. Kompetenser som vi erbjuder: Projektledare, Business Analyst, PIM-arkitekt, Systemutvecklare.

CUSTOMER EXPERIENCE & E-COMMERCE

Cypoint logo

För att hantera och optimera handel i flera olika kanaler är det viktigt att alla informationshållare, och innehållet i dem, sköts på ett effektivt sätt. Information från olika datahållare, såsom produkt-, kund- och leverantörsdata, skall vara lättillgängligt för alla som hanterar och lanserar produkter och tjänster i flera olika kanaler. Dessutom krävs att processerna däromkring är optimerade utifrån företagets och systemens möjligheter och förutsättningar. Lägg där till att Unified Commerce kräver att kunden ska vara i centrum så blir utmaningen desto större. Tekniken ska samverka med människan, helst sömlöst och i realtid.

I en djungel av verktyg, plattformar och begrepp inom e-handel hjälper Cypoint Inspire kunden att förstå hur och på vilket sätt samt med vilken teknik kunden ska arbeta. Med hjälp av effektivare system, processer och verktyg kan kunden erbjuda sin kund en köpupplevelse utöver det vanliga. Exempel på begrepp som beskriver detta är marketing automation, inbound & outbound marketing, campaign engines m m.

Med e-handelns utmaningar finns det områden som måste beaktas mer men kräver bredare kompetens och som möjliggör digital handel fullt integrerad med system såsom t ex affärssystem, PIM, CRM, logistik- och betallösningar.

ATT BEAKTA:

Cypoint logo

Hur formulerar vi vår strategi för Unified Commerce?

Hanterar verksamheten både B2C- & B2B-kunder?

Vilken typ av Customer Experience Management, marketing och spårbarhet skall vi hantera för att skapa bästa tänkbara kundupplevelse?

Skall vi erbjuda kunder service utöver ett köp av en vara eller en tjänst?

VAD GÖR VI?

Cypoint Inspire erbjuder specialister inom analys och utvärdering av handlarens behov samt vilka applikationer på marknaden som vi anser fyller dessa behov. Vi erbjuder både processnära och teknisk kompetens att implementera dessa applikationer.

VILL DU VETA MER?

MADELEINE ENGHOLM

VD, Cypoint Inspire AB

madeleine.engholm@cypoint.se

+46 702 343 020

pim-header-1024x304

PIM - PRODUKTINFORMATION

Cypoint logo

PIM-systemet ger dig möjlighet att berika den ofta begränsade grundinformationen om produkter som kommer t ex från affärssystemet och som gör det enkelt att visa upp och presentera sortimentet på ett inspirerande sätt. Syftet är att ge kunden en köpupplevelse utöver det vanliga i alla kanaler.

Målet med en strukturerad presentation av produkter är att göra det enklare att söka, filtrera och hitta rätt produkter och det påverkar därmed både sökupplevelse, konvertering och försäljningen i din e-handel. Den ger dig också möjlighet till effektiv support till kunden då både Kundtjänst och slutkund har samma information om produkten.

MAN KAN FRÅGA SIG VARFÖR OCH NÄR MAN SKA ANVÄNDA PIM:

Cypoint logo

Har ni produktinformation som är spridd på många olika ställen?

Hur enkel och effektiv är er översättningsprocess?

Hur hanterar ni alla kanaler som era produkter exponeras i?

Har ni en ostrukturerad berikningsprocess?

NÅGRA AV FÖRDELARNA MED ATT ARBETA MED PIM ÄR:

Cypoint logo

Samma produktinformation är alltid lättillgänglig, strukturerad och spårbar i alla kanaler.

En effektiviserad arbetsprocess ger bättre kontroll och snabbare releasehantering mot olika marknader (Time-to-market).

HUR LYCKAS NI MED PIM?

Det finns ett antal faktorer som skapar förutsättningar att lyckas väl med ett PIM-projekt. Inom Cypoint Inspire har vi stor kunskap och erfarenhet kring detta och kan hjälpa er att få ut det mesta av er investering. Vi hjälper er att med utgångspunkt från er affär skapa en unik kundresa.

VAD GÖR VI?

Cypoint Inspire hjälper kunder att åstadkomma samt upprätthålla relevant, homogen och uppdaterad produktinformation. Genom kunskap och certifierad expertis löser vi handlarens behov av att på ett effektivt exponera sina produkter i olika försäljningskanaler.

Vi erbjuder specialister inom området Product Information Management (PIM). Specialisterna behärskar områden såsom processkartläggning, behovsanalys avseende såväl organisation som teknik, dataanalys och konvertering, implementation, utrullning och förvaltning. Vi erbjuder detta med generellt djup domänkunskap om PIM och certifierad kompetens i inRivers PIM-plattform. Vi levererar detta både som åtagande i team samt med resurskonsulting.

VILL DU VETA MER?

MADELEINE ENGHOLM

VD, Cypoint Inspire AB

madeleine.engholm@cypoint.se

+46 702 343 020

ALLT DU BEHÖVER VETA OM PIM DEL 1

Hur växlar ni upp er e-handel? Verkar er investering inom AI för marknadsföringen missa målet? Missar ni deadline p g a att fel i produktdatat upptäcks försent? Förlorar ni kriget om sökmotorerna? Vi vet att lösningen delvis ligger i förbättrad produktinformation!

ALLT DU BEHÖVER VETA OM PIM DEL 2

Hur sparar ni er produktinformation? Hur ser era arbetsprocesser ut för att säkerställa att all information finns samlad t ex inför produktlansering? Är det så att produktinformationen finns lagrad i Excelblad, Word dokument och pdf:er? Det är faktiskt vanligare än man tror och mycket tid och energi åtgår till onödigt letande och manuellt arbete. Titta på vår film och se hur enkelt det går att lägga upp arbetet så att inget hamnar mellan stolarna! Här kommer fortsättningen i vår filmserie.

ALLT DU BEHÖVER VETA OM PIM DEL 3

Är ni kompletta eller inkompletta? Skämt o sido genererar inkomplett produktinformation väldigt missnöjda kunder. Avsaknad av viktig information riskerar att kunden avstår från köp och viljan att återkomma till er shop minskar väsentligt. För att inte tala om en riktig björntjänst till ert SEO-arbete! I del 3 av vår filmserie visar vi hur ni enkelt kan sätta upp regler för vad som utgör en komplett produkt och därmed hindra att ofullständiga produkter publiceras.

ALLT DU BEHÖVER VETA OM PIM DEL 4

Visste du att produktsstrukturen på er sajt är avgörande för konverteringsgraden? Visste du att ni kan styra den strukturen redan i PIM-systemet? Automatiskt? Visste du att PIM-systemet dessutom kan sköta publiceringen av era produkter, i rätt struktur!, utan att ni behöver göra något? Låter det för bra för att vara sant? Titta på vår film om Plan & Release-funktionen i inriver!

ALLT DU BEHÖVER VETA OM PIM DEL 5

Tighta deadlines inför produktsläpp? Är varje sekund dyrbar? Vill du ha extra stöd och kontroll i din berikningsprocess? Kolla in del 5 i vår filmserie där vi visar hur ni enkelt samarbetar genom att dela ut arbetsuppgifter och följer upp dessa för ett vattentätt produktsläpp!

ALLT DU BEHÖVER VETA OM PIM DEL 6

Effektivisering och kontroll är vad hela PIM-konceptet går ut på. Ytterligare ett avsnitt ute nu! Massuppdatering? Hur ligger det ordet i munnen? Inte jättespännande kanske! Men alla vi som, i timtal manuellt suttit och gjort copy paste på hundratals produkter spetsar öronen! I vår film om PIM visar vi ett effektivt sätt att spara massor av tid genom funktionen mass update!

ALLT DU BEHÖVER VETA OM PIM DEL 7

Vad är hemligheten bakom ett lyckat PIM-projekt? Hur får man alla att dra åt samma håll? Kika in på den kanske viktigaste filmen av alla 7! Och framför allt! Dela gärna med er av egna tips och erfarenheter!

Cypoint logo