Cypoint logo

Cloud & IT infrastruktur.

Cypoint logo

CLOUDOPS

Cypoint Infinity erbjuder våra kunder automatiserade skräddarsydda drifttjänster i molnet. Vi hjälper våra kunder med expertkonsulttjänster med kundens behov alltid i fokus.

CLOUDOPS

CloudOps är en sammanslagning av två olika termer och funktioner, Cloud och Operations. Dessa två funktioner är automatiserade drifttjänster som är utvecklade för molnet och där syftet är att automatisera kundens tjänster, applikationer och verktyg så att IT-miljöns dagliga drift och förvaltning effektiviseras och förbättras.

Fler och fler företag investerar i olika molnlösningar för att effektivisera IT- infrastrukturen. En molnplattform möjliggör även en skalbarhet som bidrar till att det är smidigare att anpassa infrastrukturen efter verksamhetens behov. Detta leder till att man endast betalar för det molnutrymme som man behöver och använder.

Cypoints konsulter hjälper er till den bästa IT molnstrukturen.

FÖRDELAR MED ATT FLYTTA UPP IT-MILJÖN I MOLNET

Cypoint logo

Alla moln på ett ställe - En molnplattform fungerar som ett fönster mot alla delar av ert företagets molnmiljö. Man får en tydlig överblick över hur resurserna är fördelade, och till vilken grad de olika molnen utnyttjas. Dessutom kan man enkelt flytta miljöer mellan olika privata och publika moln. I molnplattformen kan ni även se bland annat kostnader, nyttjandegrad, ta del av övervakning och exportera rapporter.

Automatiserade processer - Molnplattformar kan också användas för att automatisera de processer som idag kräver mycket manuellt arbete. Exempelvis kan utvecklingsteam automatisera delar av sina arbetsflöden för att korta ned time-to-market, för både DevOps och CloudOps. Molnplattformen kan också automatisera uppgifter som loggning, backup, monitorering och återläsning.

Samla in högkvalitativ data i realtid - Data är en viktig tillgång i alla företag. Med en molnplattform kan ni enkelt samla in all relevant data om infrastrukturen och molnanvändningen för att kunna optimera er molndrift.

Kostnadseffektivisera molnet - Komplexa molnmiljöer innebär också stora utgifter. Molnplattformen ger en tydlig överblick över hur mycket man betalar, och vad man betalar för. Genom att omfördela era molnresurser kan man vara mer strategisk när det kommer till utgifter. Exempelvis kan man spara mycket pengar genom att flytta resurser från ett moln till ett annat.

Cypoint logo

VILL DU VETA MER?

MONIKA GIDLUND

VD, Cypoint Infinity AB

monika.gidlund@cypoint.se

+46 702 900 643

FRÅN MARK TILL MOLN

Cypoint logo

Vi flyttar hela eller delar av er IT-miljö till molnet. Efter inventering av er miljö presenterar vi ett beslutsunderlag på flyttkostnad, kostnad i molnet och kostnad för drift i molnet. Det finns två vägar till molnet, Lift & Shift & Hybrid

LIFT AND SHIFT

Med lift & shift flyttar vi upp er befintliga miljö till molnet i befintligt struktur. Efter inventering av er miljö presenterar vi ett beslutsunderlag på flyttkostnaden, kostnaden i molnet och kostnaden för drift i molnet. Efter analys av hur mycket last ni har på olika system dimensionerar vi er miljö för att sedan optimera prestanda och ekonomi i molnet.

Efter ett Lift & Shift projekt har ni ett helt nytt utgångsläge för vidareutveckling av er miljö i molnet!

HYBRID

Med Hybrid flyttas ett, eller ett fåtal, system i taget. Har ni exempelvis ett CRM system on-prem som ni vill byta ut, migrerar vi över all data från ert tidigare CRM till det nya systemet ni valt i molnet. Önskar ni använda samma applikation men vill flytta det från on-prem och använda molnets plattformstjänster (PaaS) anpassas koden och byggs om för att fungera.

Med hybrid projekt optimerar ni verksamheten genom att använda molntjänster för de funktioner som kräver högre skalbarhet och flexibilitet!

Cypoint logo

VILL DU VETA MER?

MONIKA GIDLUND

VD, Cypoint Infinity AB

monika.gidlund@cypoint.se

+46 702 900 643

EXPERTKONSULTING

Cypoint Infinitys konsulter löser våra kunders IT behov genom expertis inom Cloud- & IT infrastruktur. Våra konsulter har spetskompetens inom projektledning, molnarkitektur, service management och utveckling. För våra kunder erbjuder vi kostnadsfria Cloud Workshops där ni får inspiration, nyheter och rådgivning gällande er molnresa och IT infrastruktur.

VÅR VÄRDEGRUND

En tillitsbaserad relation möjliggör för den nödvändiga trygghet en individ behöver och genom denna kan nya potentialer växa fram.

VÅRT MANIFEST

Vi tror på ett delat ansvar att skapa en bättre värld för oss själva och för kommande generationer. Med vårt bidrag hoppas vi på att kunna påverka för det bättre, dels i vårt eget arbete och dels genom våra kunders arbete.

PETER - MED BLICKEN FRAMÅT

När vi nu blickar framåt har jag fem övertygelser som kommer vara framgångsfaktorer för Cypoint. - Peter Lindblom, VD Cypoint

Cypoint logo