Agil projektstyrning.

KORTA LEDTIDER, SNABB OCH EFFEKTIV FÖRÄNDRINGSTAKT

Cypoint logo

Vi lever i en alltmer komplex och snabbrörlig värld. För att korta ner ledtider och hålla en snabb och effektiv förändringstakt gentemot marknaden väljer många företag agila arbetsmetoder i allt större utsträckning. 

Agil utveckling ställer helt andra krav än traditionell styrning på både medarbetare och ledare med större inslag av självledarskap, delegerat beslutsfattande, kompetensutveckling. Och ledare som värnar om den personliga omtanken, själva är omdömen och uppmuntrar till innovation snarare än kontroll och transaktion.

Med det agila arbetssättet kommer ett coachande och tillitsbaserat ledarskap. Oavsett vilken bransch man tillhör eller i vilken grad man arbetar agilt så kommer det att förändra arbetssätt, verktyg, individer och ledare.

EXPERTKONSULTING

Vi hjälper våra kunder i den agila transformationen med förändringsledning, verktyg, arbetssätt, coaching, självledarskapsträning och ledarskapsutveckling.

Våra konsulter är certifierade i olika agila metoder bl.a. SAFe, Lean och SCRUM.

Cypoint logo

VILL DU VETA MER?

MARIE FURMARKER

VD, Cypoint Inchange AB

marie.furmarker@cypoint.se

+46 722 26 27 50

Cypoint logo